UDĚLALI TO ONI IN ENGLISH

What does udělali to oni mean in Czech

Results: 5507895, Time: 0.207

Examples of using Udělali To Oni in a sentence and their translations

Udělali to oni mně, proč bych to neudělaljim.
If they did it-- they did it to me, i don't know why i can't do it to them.
Udělali to oni, ne ty.
Udělali to oni?
Did they do this?
Přísahám na hrob svý matky, udělali to oni.
I swear on my dead mother's grave, they did it.

Udělali to oni.
They did it.
Oni to udělali, oni to udělali.
They did it, they did it.
Oni to udělali.
They did the robbery.
Jestli ho nedostaneme my, udělají to oni.
If we do not pick him up, they will.
They did this.
To udělali oni?
Did they do it?
Takže buď se vrátí jack a zabije mě, nebo moji lidé zjistí, kde mě držíte a udělají to oni.
So either jack comes back here and kills me or my people find out where i'm being held and they do it.
Udělejte to jí!
Do it to her!
Řekl, že vy jste zodpovědný za pašování zbraní do demilitarizované zóny, a že když vás nepopraví makisté, udělají to oni.
He said that you were the one responsible for smuggling weapons into the demilitarised zone, that if the maquis did not execute you, they would.
Udělala to ona sama.
She did that herself.
Udělal to on nebo my?
Did he do that or did we?
Pokud vím, udělal to on.
All i know is he did it.
Udělal to on, ne já.
He did it, not me.
A udělala to ona. marion hollandová.
And that girl did it, marion holland.
Nevím jak, ale udělala to ona.
Somehow, i don't know how... she did it.
Udělal to on, a sebrali za to mě.
He did it, i took the rap.
Hele, pokud tě nezabiju já, udělá to on.
Look, if i don't kill you, he will.
Cas mi řekl, že jestli tě nezastavím já, udělá to on.
Cas said that if i don't stop you, he will.
Co, přišla a udělala ti ho každý den?
What, does she come over and make it for you every day?
Oni dva to udělali!
They did it together. please!
Ale neudělala to ona, byla jsem to já.
But it wasn't her, it was me.

Results: 5507895, Time: 0.207

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More