UVÁŽLIVÁ IN ENGLISH

What does uvážlivá mean in English

S Synonyms

Results: 9, Time: 0.0388

Czech-english dictionary
responsible

Examples of using Uvážlivá in a sentence and their translations

Jste pouze tak uvážlivá, vanesso.
You're only so responsible, vanessa.
Byla to báječná a uvážlivá noc.
It was a lovely and responsible night.

Co se tě týká, zamýšlím dělat logická, uvážlivá rozhodnutí.
I'm gonna make logical, responsible decisions when it comes to you.
Apeluji na komisi, aby byla uvážlivá.
I appeal to the commission to be reasonable.
Zdáte se být velmi uvážlivá.
You seem very level-headed.
Tvá slova byla vždy chytrá a uvážlivá.
Your words are always wise and measured.
Uvážlivá susan má smysl pro humor.
Sensible susan's got a sense of humor.
Paní předsedající, dámy a pánové, rozprava byla přehledná, jasná, kvalifikovaná a uvážlivá.
Madam president, ladies and gentlemen, the debate was lucid, clear, competent and responsible.
Uvážlivá žena jako vy... má pro takovou částku jistě velmi dobré využití.
Well, i'm sure a disciplined woman such as yourself has a very useful purpose for this money.

Results: 9, Time: 0.0388

SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More