UVAŽOVALA JSEM IN ENGLISH

What does "uvažovala jsem" mean in English

S Synonyms

Results: 32, Time: 0.2061

Click english translation to filter results

Examples of using "Uvažovala Jsem" in a sentence and their translations

Poslyš, petere... uvažovala jsem o tom rozhovoru,
Listen, peter, i was thinking about the conversation.
Takže, uvažovala jsem, že půjdu do obchoďáku.
So i was thinking of going to the mall.
Uvažovala jsem, zda si na svatbu obléknete bílou nebo vězeňskou oranžovou?
I wonder if you will be wearing white or prison orange at your wedding?
No, vlastně, uvažovala jsem o něčem krásnějším a přirozeném.
Well, actually, i was thinking of somewhere more beautiful and natural.
Uvažovala jsem, zda bych mohla mluvit s helen morgendorfferovou.
I wonder if i might speak with a helen morgendorffer.
Uvažovala jsem, že dáme GLA, co chce.
I was thinking we give GLA what he wants.
Uvažovala jsem, že uspořádám večeři.
I was thinking of having a diner party.
Uvažovala jsem o cukrářství a laskominách cukrouše andyho.
I was thinking of a recommendation from candy andy's sweets and treats.
Uvažovala jsem o kočce z útulku ale.
I was thinking about getting a cat from the shelter, but.
Uvažovala jsem o vytapetování jídelny.
I was thinking of wallpapering the dining room.
Uvažovala jsem o nějaké zelenině z aeroponiky.
I was thinking about using some vegetables from the airponics bay.
Uvažovala jsem o něčem trochu rychlejším.
I was thinking about something a little faster.
Uvažovala jsem, proč ses nezajímala o můj pokoj.
I wondered why you didn't care about the room.
Uvažovala jsem o maminčiných šatech.
I'm thinking of wearing mum's dress.
Uvažovala jsem, že to tu předěláme.
I'm thinking about redoing the place.
Víte, uvažovala jsem o tom, že začnu chodit na hodiny.
You know, i was thinking of taking some classes.
Uvažovala jsem.- v jaké rakvi byl prezident pohřben?
I have been considering, in what kind of casket was the president buried?
Vlastně, uvažovala jsem o strážci.
Actually, i have been thinking about the keeper.
Uvažovala jsem, co s tím udělat.
I was deciding what to do about it.
Uvažovala jsem, že bych byla kosmetička.
I figure i will be a beautician, or a supermodel.
Uvažovala jsem, jestli pije.
I was wondering whether he drinks or not.
Uvažovala jsem proč.
I did wonder why I.
Uvažovala jsem, že tě pozvu na svatbu.
Thought about inviting you to the wedding.
Uvažovala jsem... co to všechno znamená.
I have been considering what it all means.
Uvažovala jsem, že to tu trošku rozšířím.
Because i have been thinking about expanding for a little while.
Uvažovala jsem, jak se o něj postarat.
BECAUSE i WONDERED WHAT KIND-- TAKE CARE OF HIM.
Uvažovala jsem o tom, cos říkal v los angeles.
I thought about what you said in los angeles.
Uvažovala jsem o anglických venkovských domech.
I have this thing about english country houses.
Uvažovala jsem o tom, co se mi stalo v tubusu.
I have been thinking about what happened to me in the nacelle tube.
Uvažovala jsem, jestli tě ještě uvidím, nebo už ne.
Considering whether to see you or not.

Results: 32, Time: 0.2061

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "uvažovala jsem"


zajímalo by mě
nevím
přemýšlím
nechápu
myslím
já myslel
jsem zvědav
napadlo mě
zajímá mě
jsem zvědavej
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More