Translation of "v tom případě" in English

S Synonyms

Results: 1732, Time: 0.0043

Examples of V Tom Případě in a Sentence

- No, v tom případě jsem váš přítel.
Well, in that case , i'm your friend.
V tom případě , pokud ho najdete, můžete začít nanovo.
That way , if you find him, you can make a fresh start.
V tom případě tě navždy proklínám a to v několika jazycích.
Then I will curse you constantly and in several languages.
V tom případě se podplaz pod našima nohama.
Then you'll have to crawl under everyone's legs.
V tom případě jsem ochoten zkusit všechno.
At this point , i'm willing to try anything. All right.
V tom případě mi stále důvěřuješ svým životem.
Then that means you still trust me with your life.
V tom případě , je to opravdu tvůj prsten.
In that case , it really is your ring.
V tom případě ti můžu pomoc.
That way , I can help you out.
V tom případě Vás propouštím na kauci bez placení, než dojdeme k rozsudku.
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.
V tom případě mi to řekni!
Then you tell me!
Tak v tom případě způsobí jeden iontový kanón více škod než užitku.
So, at this point , one ion cannon is likely to cause more harm than good.
V tom případě jsi v tom sama.
Then that's on you.
V tom případě můžeš jít, Paige.
In that case , you can go, Paige.
A v tom případě , ti můžu pomoc.
And that way , I can help you out.
V tom případě jim dám tohle.
Then i'll give them this.
V tom případě budete předvolán vy a budete to muset zopakovat.
Then you'll be subpoenaed and forced to repeat this whole story.
V tom případě , jsem vyhrál.
At this point , I win.
V tom případě jsou to všechny informace, které musíte znát, agente Callene.
Then that's all the information you need to know, Agent Callen.
No, v tom případě , prosím.
Well, in that case , please.
V tom případě , když se tam dostaneme, může to znamenat jediné.
That way , when we get there, it could still be one.
V tom případě ti dávám za úkol najít něco osobního, smysluplného, ale přesto skromného.
Then I task you with finding something personal-- meaningful, yet modest.
V tom případě se o to postarejte.
Then you can take care of this?
V tom případě , kámo si zasloužím slevovou kartu do letadla nebo tak něco, kámo.
At this point , man, I deserve some frequent-flier miles or something, man.
V tom případě má ten vítr špatnej kompas.
Then that wind has sick paw-eye coordination.
V tom případě potřebuju právníka.
In that case , I need a lawyer.
V tom případě nebudete jen plnit své úkoly, ale získáte si i hromadu budoucích voličů.
That way you're just not a job creator, but an all-star to a pile of future voters.
V tom případě to udělám bez Vašeho souhlasu.
Then i'll do without your consent.
V tom případě o mně nevíte tolik, jak jste se domníval.
Then you obviously don't know as much about me as you thought you did.
V tom případě si vezmu čtyři.
In that case i'll take four.
V tom případě vás většinou nezabijí hned, ale budou se snažit zjistit, co to je.
That way , they'll generally hold off killing you while they try and work out what it is.

Results: 1732, Time: 0.0043

EXAMPLES
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More