VEZMI SI BOTY IN ENGLISH

What does vezmi si boty mean in Czech

Results: 3432950, Time: 0.1573

Examples of using Vezmi Si Boty in a sentence and their translations

Vezmi si oblečení, vezmi si boty, vezmi si taky jídlo.
Take the clothes, take the shoes, and the food.
Vezmi si boty.
Will you grab your shoes?
Vezmi si boty, jdeme dolů.
Put your shoes on, we're going downstairs.
Vezmi si boty a kabát.
Put on your galoshes and your coat.

Vezmi si boty, možná budeš muset utíkat.
Put some shoes on because you might have to run.
Vezmi si boty a dojdi si na záchod.
Get your shoes on and go to the toilet.
Radši si vezmi boty. je už pozdě.
Better put your shoes on, it's late.
Dobře, kamaráde, tak si vezmi boty.
Ok, buddy, go get your shoes.
Proč nejdeš stanoveny, a vzít si boty a ponožky off?
Why don't you go set down, and take your shoes and socks off?
Vezmu si boty.
I will get my boots.
Jdu si vzít boty.
Let me go get my boots on.
Jdu si vzít boty.
I will just go get my shoes on.
Pojď si vzít boty.
Let's get your shoes.
Musím si vzít boty s platformou?
Do i have to wear clunky shoes?
Musím si vzít boty.
I gotta put my shoes on.
Běž! běž si vzít boty.
Go off and put some shoes on.
Počkej, vezmi si tyhle boty.
Wait! take these shoes with you.
Ale pro jistotu si vezmi běžecké boty.
Oh, but to be safe, wear running shoes.
Vezmu si tvoje boty.
I will take your shoes.
Vzala si špatné boty.
Because she's wearing the wrong shoes.
Nech mě si vzít nějaký boty.
Let me get some shoes.
Alexis, vezmi si boty.
Alexis, go put on your shoes.
No tak, vezmi si ty boty.
Come on, take the shoes.
A sestřičko, vezmi si mé boty na podpatku, jestli chceš.
And sis, wear my heels if you like.
Vezmu si dvoje boty.
I'm going to take two mallets.
Myslím, že půlku zvládneme dnes a půlku zítra, protože jsi nezkušenější turista, a vzala sis boty do nedělní školy.
I feel we should go halfway today, and halfway tomorrow since you're a less experienced hiker, and you're wearing sunday school shoes.
Vezmi si, moje boty.
Take my shoes.
Vezmi si tyhle dreowi pěkný boty.
Wear drew's good shoes.
Vezmi si tyhle speciální boty, morty.
Just take these shoes, morty.
Jo, vezmi si taneční boty.
Yeah, get your dancing shoes on.

Results: 3432950, Time: 0.1573

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More