ZAČÍNÁM UVAŽOVAT IN ENGLISH

What does "začínám uvažovat" mean in English

S Synonyms

Results: 12, Time: 0.1824

Click english translation to filter results

Examples of using "Začínám Uvažovat" in a sentence and their translations

Ale začínám uvažovat o ostatních.
But i'm starting to wonder about others.
Začínám uvažovat nad mocí toho emailu.
Yeah, i'm starting to wonder about the power of that email.
Začínám uvažovat, že bych na tu svatbu měla jít.
I'm starting to think i should go to vegas for the wedding.
Začínám uvažovat proč nás zimmer kontaktoval.
I'm starting to think that that zimmer conned us.
Ve vaší společnosti taky začínám uvažovat ve velkým.
You see, staying with you, i'm beginning to think big, too.
Ve vaší společnosti taky začínám uvažovat ve velkým.
You see, staying with you, i i'm beginning to think big, too.
Začínám uvažovat, jestli vůbec máme stále válčit.
I'm beginning to wonder whether we should be at war at all.
Myslím, že začínám uvažovat, jestli je pro mě ten pravý člověk.
I mean i'm starting to wonder if he's the right guy for me.
Vlastně ... začínám uvažovat, jestli můj první důstojník neměl pravdu.
In fact... i'm starting to wonder if my first officer was right all along.
Začínám uvažovat, že kdyby mě opravdu milovala, tak bych to teď věděl.
I'm starting to think if she really loved me, i would know by now.
Vše, co čeho jsem dosáhla, stojí strašnou cenu, a ja začínám uvažovat, jestli mi to za to stojí.
And i'm starting to wonder if any of it's even worth it.
Začínám uvažovat, že by pro vedení téhle operace mohl být ten nejlepší.
I'm beginning to think he may be the best one to lead this operation.

Results: 12, Time: 0.1824

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "začínám uvažovat"


začínám přemýšlet
začínám pochybovat
začínám si myslet
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More