Translation of "zajímalo by mě" in English

S Synonyms

Results: 1775, Time: 0.0134

Examples of Zajímalo By Mě in a Sentence

Ale zajímalo by mě, co si myslí tvůj protivník.
But I wonder what your opponent thinks.
Zajímalo by mě, jak mám takové jako ty nazývat?
I'm curious, what's someone like you called?

Zajímalo by mě, co to je.
I would be interested to know what.
Víš, zajímalo by mě.
You know, I was wonderin', like.
Ah, zajímalo by mě, co se stalo.
Ah, I wondered what happened to you.
Zajímalo by mě, kde jste sehnal moje číslo.
I am curious how you got my number.
Zajímalo by mě.

Steve, zajímalo by mě, kde je ten pes.
Steve, I wonder where the little dog is.
Zajímalo by mě, pane.
I'm curious, sir.
Zajímalo by mě, jestli kapitán umí plavat.
I was wonderin' if that captain could swim.
Zajímalo by mě, co si o tom myslíš ty.
I wondered what you thought I should do.
Zajímalo by mě, proč jste přišel.
I am curious why you came.
Oh, zajímalo by mě, jestli by nechtěli tebe?
Oh, I wonder if they would want you.
Zajímalo by mě... je Miranda lesba?
I'm curious... is Miranda gay?
Zajímalo by mě, jestli bychom si mohli na chvilku popovídat.
I wondered if we might have a little talk.
Jo, zajímalo by mě, kdo je poslal.
Yeah, I wonder who sent them.
Zajímalo by mě, proč jste vlastně začal ten katapult stavět.
I'm curious why you built this catapult.
Zajímalo by mě, co ti trvalo tak dlouho.
I wondered what took you so long.
Bože, zajímalo by mě, co to je.
God, I wonder what it is.
Zajímalo by mě, proč jsi jim lhal?
I'm curious, why did you lie?
Zajímalo by mě jestli už začal noční trh.
I wondered if the Liao Ning night market had started.
Zajímalo by mě, jak je Peggy a dětem.
I wonder how Peggy and the kids are.
Zajímalo by mě, které album máš radši.
I wondered which album you liked better.
Zajímalo by mě, jak by Ike Turner reagoval v zácpě.
I wonder how Ike Turner would react in traffic.
Zajímalo by mě, jestli jsi poslouchal mou nahrávku.
I wondered if you would listen to my track.
Zajímalo by mě, jestli slyšeli o našem burgeru 100,000!
I wonder if they heard about our 100 000th burger!
Zajímalo by mě, jestli to bolelo.
I wondered if it was painful.
Zajímalo by mě, co dnes večer dělají neubozí lidé.
I wonder what the non-pathetic people are doing tonight.
Zajímalo by mě, co se stalo s Ed a Nora?
I wonder what's happened to Ed and Nora?
Zajímalo by mě proč mají být ta rajčata zelená.
I wonder why the tomatoes have to be green.

Results: 1775, Time: 0.0134

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More