ZAJDEME DO BARU IN ENGLISH

What does zajdeme do baru mean in Czech

Results: 633547, Time: 0.1507

zajdeme do
we will go to (8) we're going to (5) let's go to (3)

the bar (1985) ten-forward (15) the bars (9)

Examples of using Zajdeme Do Baru in a sentence and their translations

Zítra večer zajdeme do baru.
So we can-- we can go to a bar tomorrow night.
Zajdeme do baru a sbalíme nějaký kočky.
We will go to a bar together, hit on some chicks.
Pojď z práce dřív a zajdeme do baru.
Hey, let's blow off work early, go to a bar, pretend we're single.
Zajdeme do baru?
Should we go to the bar?

Nechcete zajít do baru?
You guys want to go to a bar?
Můžeme zajít do baru.
We could go to the bar.
Chtěli jsme zajít do baru na konci ulice.
Well, we were gonna go to this bar down the street.
Audrey, nechtěla bys někdy zajít do baru?
Hey, audrey, you want to grab a bar stool sometime?
Nechceš se mnou zajít do baru, utratit nějaké peníze a podpořit kevina?
You want to go to the alibi with me, spend some money and support kev?
Přál bych si, abychom mohli zajít do baru, kde nebudou žádné ženy, jenom chlapi.
You know i wish there was a bar we could go to where there would be no women, just guys.
Možná bychom si měli vzít volno... podívat se na film, zajít do baru, či dvou, užít si zábavu.
Maybe we ought to take the night off... go see a flick, hit a bar or two, have some fun.
Po všem tom čase, který jste strávil v práci, to nejmenší, co můžeme udělat, je zajít do baru a pořádně se rozloučit.
Well, after all the time you spent on the job, the least we can do is take over a bar, give you a proper send-off.
Ten chlápek je nervózní, tak teda vystoupí z letadla, zajde do baru a kope jeden drink za druhým.
The guy's nervous so he gets off the plane, goes into the cocktail lounge and starts throwing them down.
No, z knihovny jsme zašli do baru, a oni se pustili do zabijácké hry pivní pong.
Well, after the library, we went to a bar, and they got into a cutthroat game of beer pong.
Mohli bychom zajít do toho baru.
We could go to that bar.
Nebo zajít do striptýzovýho baru?
Or we could go to a strip bar?
Potřebuju zajít do upířího baru ve shreveportu.
I need to go to that vampire bar in shreveport.
No, hm, nechceš zajít nahoru do baru?
Well, um, do you want to go up to the bar?
Zajdeme do baru, najdeme wicklese a zjistíme, co ví.
Let's head to the faux ghost find wickles, and see what he knows.
Nechceš si zajít do baru?
Would you go down to the bar?
Chystáš se zajít do baru nebo...?
Are you going to go to a bar or anything?
Dneska jsem za tím chlapem zašel do baru.
I went back to the bar with that guy today.
A pak si zajde do baru a budeme to muset dělat znovu.
And then she's gonna go to a bar, and we're gonna have to do this all over again.
A pak jsme zašli do baru a seznámili se se všema babama.
Then we went to a bar, and he hooked us up with all these women.
A pak jsme zašli do baru, který dřív býval kostelem.
And then we went to a bar that used to be a church.
A musíme prosit, aby s náma zašel do baru.
WE HAVE TO BEG HIM TO COME OUT TO THE BARS.
Každopádně, zajdeme si do baru?
Anyway... shall we hit the bar?
Dobrá, tak zajdeme dolů do baru.
Then let's go down to the bar, must be about 20 of them in there.
Zajdeme spolu do baru.
Well go together to the snack bar.

Results: 633547, Time: 0.1507

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More