AT LAVE HURTIGE IN ENGLISH

What does at lave hurtige mean in Danish

S Synonyms

Results: 8, Time: 0.0621

Examples of using At Lave Hurtige in a sentence and their translations

over for leverandørers og sælgeres krav ved at strømline interaktioner og tillade partnere at lave hurtige ændringer i deres leveranceplan.
responsive to supplier and vendor demands by streamlining interactions and enabling partners to make quick changes to their scheduled deliveries.
Der er ingen bedre måde at lave hurtige penge end at gøre investeringer i 4d theater system udstyr.
There is no better way to make fast money than making investment into 4d theater system equipment.
Der er ingen bedre måde at lave hurtige penge end at gøre investeringer i 4D 5D 6D 7D.
There is no better way to make fast money than making investment into 4D 5D 6D 7D.
Der er ingen bedre måde at lave hurtige penge end at gøre investeringer i 6dbiograf-udstyr.
There is no better way to make fast money than making investment into 6d cinema equipment.

Derefter sænker vi det andet håndtag i opretstående stilling vinkelret på gulvet og begynder at lave hurtige roterende bevægelser af sommerfuglkniven og gentager skitserne ifig. otte.
Then we lower the second handle into an upright position, perpendicular to the floor, and begin to make quick rotary movements of the butterfly knife, repeating the outlines of the figure eight.
stencil med mange sommerfugle til prægning prikken og karrosseri at lave hurtige udsmykninger med perkussepapir og mange andre materialertilføj din anmeldelse
stencil, with many butterflies, for embossing, tingling and bodywork, to make quick embellishments with percussion paper and many other materials add
stencil med mange motiver til prægning prikken og karrosseri at lave hurtige udsmykninger med perkussepapir og mange andre materialertilføj din anmeldelse
stencil, with many motives for embossing, tingling and bodywork, to make quick embellishments with percussion paper and many other materials add
Hvis jeg var dig ville jeg give mig noget andet at lave hurtigt.
If i were you, i would give me something else to do quick.

Results: 8, Time: 0.0621

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "at lave hurtige"


"At lave hurtige" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More