BRUGEN AF BETAFERON IN ENGLISH

What does brugen af betaferon mean in Danish

Results: 7, Time: 0.0896

Examples of using Brugen Af Betaferon in a sentence and their translations

Andre ting der skal overvejes ved brugen af betaferon.
Other things to consider when using betaferon.
Stop brugen af betaferon og kontakt straks din læge hvis du oplever et eller flere af disse symptomer.
Stop using betaferon and tell your doctor immediately if any of these happens to you.
Der findes ingen oplysninger om brugen af betaferon hos børn under 12 år og betaferon bør derfor ikke anvendes hos denne population.
There is no information on the use of betaferon in children under 12 years of age and therefore betaferon should not be used in this population.
Påvirkning af centralnervesystemet som følge af brugen af betaferon kan hos modtagelige patienter nedsætte evnen til at føre bil eller betjene maskiner.
Central nervous system-related adverse events associated with the use of betaferon might influence the ability to drive and use machines in susceptible patients.

Brug af betaferon sammen med mad og drikke.
Using betaferon with food and drink.
I sjældne tilfælde sås pankreatitis ved brug af betaferon ofte i forbindelse med hypertriglyceridæmi.
In rare cases, pancreatitis was observed with betaferon use, often associated with hypertriglyceridaemia.
I sjældne tilfælde sås pancreatitis ved brug af betaferon ofte i forbindelse med hypertriglyceridæmi.
In rare cases, pancreatitis was observed with betaferon use, often associated with hypertriglyceridaemia.

Results: 7, Time: 0.0896

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Brugen af betaferon" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More