DEN ENESTE MAND IN ENGLISH

Translation of Den Eneste Mand in English

Results: 323, Time: 0.051

only man (146) the one man (9) the only male (4)

Examples of using Den Eneste Mand in a sentence and their translations

The one man

Den eneste mand der kunne se at de ikke var uhyrer.
The one man in town who saw they weren't monsters.
Du er den eneste mand der kan fortælle mig det.
You are the one man who can tell me.

The only male

Du den eneste mand her hvad mener du om voldtægt?
You. the only male. what do you think about rape?
På en eller anden måde er han den eneste mand der bor i blokken.
Somehow he's the only male resident in the whole block.

The only man

Den eneste mand i hele verden der tror at jeg er.
The only man in the world that thinks I'm.
Han er den eneste mand jeg har elsket.
He's the only man i ever loved.
Other sentence examples
Og den eneste mand jeg har bedt dig slå ihjel.
The one man i have asked you to kill.
Bortset fra en anden journalist var jeg den eneste mand.
Apart from another journalist, i was the only male in the audience.
Den eneste mand på slottet er soffi!
The only man at the hofburg is soferl!
Lars er den eneste mand jeg nogensinde vil elske.
Lars is the only man i will ever love.
Du er den eneste mand i verden der kan hjælpe mig.
You are the only man in the world who can help me.
Han var den eneste mand jeg har elsket.
He was the only man i ever loved.
John er den eneste mand jeg nogensinde har elsket.
John was the only man i ever loved.
Du er sikkert den eneste mand i new york uden herpes.
You're probably the only man in new york without herpes.
Den eneste mand jeg har elsket.
The only man i ever loved.
Du dræbte den eneste mand der kunne erstatte ham.
You killed the only man who could replace him.
Du er den eneste mand der virkelig gør.
You are the only man who truly does.
Endnu bedre jeg er den eneste mand med pengene.
Better yet, I'm the only man with the money.
Du er den eneste mand jeg har elsket.
You're the only man i ever loved.
Han var den eneste mand jeg har dræbt som er værd at mindes.
He was the only man i ever killed worth remembering.
Af de nye rekrutter er varro den eneste mand med løfte.
Of the new recruits, varro is the only man of promise.
Fik jeg dig ikke til at føle at du var den eneste mand?
Didn't i make you feel like you were the only man?
Han var den eneste mand jeg nogensinde så.
He was the only man i ever saw.
Den eneste mand du nogensinde får!
Only husband you will ever have. Mykes!
Og jeg giftede mig med den eneste mand der er ligesom min far.
I need to own the fact that i unwittingly married the one man who's exactly like my father.
De reddede livet på den eneste mand der er uerstattelig i vort land.
Madam, you saved the life of the one man who's irreplaceable in our country.
Den eneste mand der har lagt sit billede ud er magdy abdelraheem der siger at han viser sin solidaritet.
The only male to have posted his picture was magdy abdelraheem saying he is showing solidarity.
Jeg var den eneste mand som ikke forlod sin post eller fik sig selv på listen over terrormistænkte.
Last i checked, i was the one man here who didn't desert his post or get himself on a terrorist-suspect list.
Den eneste mand jeg aldrig kan møde ham vil jeg gerne skænke hele mit hjerte til.
The one man i can never meet him, i would like to give my whole heart to.
Men præsidenten ignorerer ikke bare en stor trussel mod verdenssikkerheden han fornærmede også den eneste mand der stod frem og talte på alles vegne.
But not only is the president ignoring a great threat to the world's security, he's insulted the one man who stood up and spoke out for us all.

Results: 323, Time: 0.051

Word by word translation


den
- it
eneste
- only single one sole
mand
- man husband guy male dude
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More