DEN NYESTE VERSION IN ENGLISH

Translation of Den nyeste version in English

Results: 1236, Time: 0.1231

Examples of using Den nyeste version in a sentence and their translations

Du kan hente den nyeste version af VLC fra den officielle hjemmeside.
You can download the latest version of VLC from the official website.
Hent og installér den nyeste version af SPAMfighter her.
Download and install the latest version of SPAMfighter here.
Tjek så du har installeret den nyeste version af Adobe Flash Player.
Please make sure you have installed the newest version of Adobe Flash Player.
Den nyeste version af Aperture fra Apple er Aperture 3.
The latest release of Aperture from Apple is Aperture 3.
Installer den nyeste version af Java.
Install the latest version of Java.
Installer den nyeste version via linket ovenfor.
Please, download the newest version by clicking the link above.
Der er 24 friske og stilfulde skins venter på dig i den nyeste version.
There are 24 fresh and stylish skins waiting for you in the latest release.
Den nyeste version af detteSnitz forum kan hentes på denne Internet side.
The most recent version of this Snitz Forum can be downloaded
Med den nyeste version har vi tilføjet kraftfulde nye funktioner der hjælper gøre.
With the newest version, we have added powerful new features
Den nyeste version gør registrering er obligatorisk
The latest version makes registration mandatory,
Den nyeste version af denne software har også denne funktion.
The latest version of this software has this feature too.
Den nyeste version af PatchCleaner kan køres fra kommandolinjen så godt.
The newest version of PatchCleaner can be run from the command
Hvis du benytter den nyeste version tjek venligst din internetforbindelse.
If you're using the most recent version, then please check your internet connection.
Bare sørg for at bruge den nyeste version af browsere somChrome og Firefox.
Just be sure to use the latest version of browsers like Chrome, and Firefox.
Følg den automatisk opgraderingsprocedure for at komme til at køre den nyeste version af Piwigo.
Follow the automatic upgrade procedure and run the most recent version of Piwigo.
Du kan prøve softwaren til den nyeste version af turneringsplan.
You can try the software for the newest version of the tournament schedule.
Fjernopdateringstjeneste Opdatering til den nyeste version hurtigere og nemmere end nogensinde.
Remote Update Updating to the latest version faster and easier than ever.
Opdateres automatisk til den nyeste version.
Automatically update to the latest version.
Opdater altid dit system med den nyeste version af systemsoftwaren.
Always update your system to the latest version of the system software.
Hvad venter du på? Download den nyeste version nu!
What are you waiting for? Download the latest version now!
Sådan opdaterer TWRP til den nyeste version?
How to update TWRP to the latest version?
Denne opdatering giver dig den nyeste version af Microsoft Access 2000.
This update provides you with the latest version of the.
Vær sikker på at du har den nyeste version afSLOW-PCfighter installeret.
Make sure you have the newest SLOW-PCfighter installed.
Den nyeste version af Java er nødvendig for at køre en lokal
The latest version of Java is required to run a local
Den nyeste version af SPAMfighter er ude nu og beskytter SPAMfighter brugere som aldrigfør.SPAMfighter har.
The newest version of SPAMfighter is now up
R NW VSN 2.33 værker med den nyeste version af WordPress forudsat du blot deaktivere to plugins.
R NW Vsn 2.33 works with the latest version of WordPress- provided you simply disable two plugins.
RNW VSN 2.33 værker med den nyeste version af WordPress forudsat du blot deaktivere to plugins.
RNW Vsn 2.33 works with the latest version of WordPress- provided you simply disable two plugins.
Den nyeste version afROLI'S dedikerede program NOISE 3.0 er også nu også tilgængelig som en gratis download.
The newest version of ROLI's dedicated application-
Derudover vRealize Automatisering understøtter nu den nyeste version af vRealize Orchestrator som nu ermulti-lejer.
Additionally, vRealize Automation now supports the latest release of vRealize Orchestrator, which is now multi-tenant.
Når du bruger den nyeste version af din browser får du en hurtigere
Using the newest version of your browser means a faster

Results: 1236, Time: 0.1231

Word by word translation


den
- it
nyeste
- newest latest recent nyeste up-to-date
version
- version versions
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More