DEN SIDSTE UGE IN ENGLISH

Translation of Den Sidste Uge in English

S Synonyms

Results: 291, Time: 0.0335

Examples of using Den Sidste Uge in a sentence and their translations

Jeg ved at den sidste uge har været svær.
I know that last week was very hard.
Overhovedet nogen anelse om hvordan den sidste uge har været for mig?
Any idea... what it's been like for me this past week?
Ved du hvor mange stillinger jeg har søgt den sidste uge?
Do you know how many jobs i applied for last week? five.
Jeg har ikke sovet godt den sidste uge.
I haven't been sleeping well this past week.

Og for alt der er sket den sidste uge.
And for all that has happened this past week.
Oplysningerne vedrører den sidste uge i november 1983.
The information relates to the last week in november 1983.
I ligesom den sidste uge?
In like the last week?
I den sidste uge har jeg også lært det kyrilliske alfabet.
In the last week i have also learned the cyrillic alphabet.
Den sidste uge eller deromkring nashville har oplevet nogleret intense varme.
The past week or so nashville has experienced some pretty intense heat.
Det var den sidste uge.
It was the last week.
For den sidste uge har jeg frygte døden.
For the past week i have been fearing death.
Den sidste uge har været et mareridt for bestyrelsen.
The last week has been a nightmare for the board.
Den sidste uge i juni 1965.
The last week in june 1965.
Han har boet her den sidste uge.
He's been living here for the past week.
Hvilket forklarer hvorfor du har siddet her den sidste uge.
Which explains why you have been holed up in here for the past week.
Denne her har stået i mit udstillingslokale den sidste uge.
This has been stuck in my showroom for the past week, anyhow.
Telefonen har været i uorden den sidste uge.
That phone has been out of order for the past week, sir.
Giv mig vincent parmellys arbejdsliste for den sidste uge tak.
Yeah, give me vincent Parmelly's work sheet for the last week, please? thank you.
Min gruppe har jagtet dig den sidste uge.
My squad's been hunting you the past week.
Et par cent hver dag den sidste uge.
A few cents every day, the past week.
Og jeg venter på denne samtale for den sidste uge.
And i am waiting for this conversation for the last week.
Den dedikerede våde sæson strækker sig fra den sidste uge af maj til oktober.
The dedicated wet season stretches from the last week of may to october.
Det lød som om i har mistet 20 i den sidste uge?
Sounds like you have lost 20 people in the last week?
Har du hørt noget usævanligt i den sidste uge?
Have you heard anything unusual in the last week?
Han har været spærret inde i orlando den sidste uge.
He's been locked up in orlando for the past week on assault charge.
Over 215 fjendtlige tanks er ødelagt bare indenfor den sidste uge.
Over 215 enemy tanks have been annihilated in the past week alone.
To eksempler fra den sidste uge.
Two examples from the last week.
Han skulle følge efter benny den sidste uge.
I have had him tracking benny for the past week.
Jeg tror alt hvad du sagde over den sidste uge har været en løgn.
I think everything you said over the last week has been a lie.
Jeg har ikke turdet se mig i spejlet i den sidste uge.
I haven't had the courage to look in a mirror in the last week.

Results: 291, Time: 0.0335

Word by word translation


den
- it
sidste
- last final past latter lasting
uge
- week weeks

S Synonyms of "den sidste uge"


"Den sidste uge" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More