DET NITTENDE ÅRHUNDREDE IN ENGLISH

Translation of Det Nittende Århundrede in English

Results: 256, Time: 0.054

Examples of using Det Nittende Århundrede in a sentence and their translations

The nineteenth century

Det nittende århundrede oplevede udvikling af finske nationale bevidsthed.
The nineteenth century saw the development of finnish national consciousness.
I den sidste del af det nittende århundrede venedig sammen med italien.
In the latter part of the nineteenth century venice joined italy.

The 19th century

Slottet blev bygget i det nittende århundrede til kong ludwig II af bayern.
The castle was built in the 19th century for king ludwig II of bavaria.
Denne udbredelse voksede ubetydeligt indtil midten af det nittende århundrede.
This diffusion expanded but slightly until the middle of the 19th century.
Other sentence examples
Max noether var en af lederne af det nittende århundrede algebraisk geometri.
Max noether was one of the leaders of nineteenth century algebraic geometry.
Det nittende århundrede var landbrugets århundrede det tyvende fremstillingsindustriens.
The nineteenth century was the age of agriculture and the twentieth century the age of manufacturing industry.
Til højre: engelskteen-age arbejdsdreng fra det nittende århundrede.
Right: english teen-age worker from the nineteenth century.
Denne tilgang var blevet populær blandt danske teologer i midten af det nittende århundrede.
This approach was popular among danish theologians in the middle in the nineteenth century.
Socialismens fødsel til venstre: engelsk arbejderkvarter i det nittende århundrede.
The birth of socialism Left: english working-class dwellings in the nineteenth century.
Tyskland havde jo været den store opdrage kraft af det nittende århundrede.
Germany had, after all, been the great educating force of the nineteenth century.
Det sociale demokrati fødtes i det nittende århundrede.
Social democracy was born in the nineteenth century.
Se udover verden i denne civilisationens velmagtstid det nittende århundrede.
Look over the world, in this heyday of nineteenth century civilisation.
Til venstre: arbejder møde i det nittende århundrede.
Left: workers meeting in the ninetenth century.
Blandt de førende fysikere i det nittende århundrede var det kirchhoff hvis temperament var bedst egnet til denne opgave.
Among the leading physicists of the nineteenth century, it was kirchhoff whose temperament was best suited to this task.
Hovedpersonen i bogen af samme navn fra det nittende århundrede vokser op i alperne hos sin bedstefar.
The main character of the nineteenth century book of the same name grows up with her grandfather in the alps.
I det nittende århundrede venezuela blev regeret af en kaotisk række vis caudillos-- stærke mænd.
In the nineteenth century venezuela was ruled by a chaotic series of caudillos--strongmen.
Dette paradoks gentog sig i det nittende århundrede og blev årsagen til klimakset i vore dage som alle nationer er stærkt involverede i.
This paradox repeated itself in the 19th century and produced the climacteric of our present day, in which all nations are heavily involved.
Englands industrialisering i det nittende århundrede minder meget om kinas industrialisering som finder sted lige foran vore øjne.
England's industrialization in the nineteenth century resembles China's industrialization, which is taking place right before our eyes.
Fra midten af det nittende århundrede var verdensrevolutionen under jødisklederskab.hvad end kendsgerningerne havde været før så var det nu overgået til deres hænder.
From the middle of the 19th century the world-revolution was under jewish leadership; whatever the fact had been before, it then passed into these hands.
Eixample blev bygget i det nittende århundrede og er nu i hjertet af barcelonas kommercielle liv med et varieret udvalg af butikker og restauranter.
L'eixample was built in the nineteenth century, and is now the heart of Barcelona's commercial life, with a varied selection of shops and restaurants around.
De seneste politiske historie venezuela i det nittende århundrede venezuela blev regeret af en kaotisk række vis caudillos-- stærke mænd.
Recent political history of venezuela in the nineteenth century venezuela was ruled by a chaotic series of caudillos--strongmen.
I anden halvdel af det nittende århundrede amsterdam blev udvidet med et stort område.
In the second half of the nineteenth century amsterdam was expanded with a large area.
Fra midten af det nittende århundrede var verdensrevolutionen under jødisk lederskab. hvad end kendsgerningerne havde været før så var det nu overgået til deres hænder.
From the middle of the 19th century the world-revolution was under jewish leadership; whatever the fact had been before, it then passed into these hands.
De rendestenen ballader og de tragiske blues som ikke vises indtil den sidste halvdel af det nittende århundrede blev aldrig sunget i familiens kreds.
The gutter ballads and the tragic blues, which did not appear until the last half of the nineteenth century, were never sung in the family circle.
Opfattelsen af avancerede kan være relateret til brugen af fransk som det kongelige hof sprog i egypten i det nittende århundrede.
The perception of sophistication may be related to the use of french as the royal court language of egypt during the nineteenth century.
Den texel opstod på isleof texel ud for den nederlandske kyst tidligt i det nittende århundrede.
The texel originated on the isle of texel off the coast of the netherlands early in the nineteenth century.
Det ville være svært at overvurdere værdien afbowditch's oversættelse og kommentar til amerikanske fysiske astronomi i løbet af første halvdel af det nittende århundrede.
It would be difficult to overestimate the value of Bowditch's translation and commentary to american physical astronomy during the first half of the nineteenth century.
Jobbik-aktivisterne i ungarn med deres irredentiske ideer har stor indflydelse på vedtagelsen af en forfatning der smager det nittende århundrede.
The jobbik activists of hungary, with their irredentist ideas, have strongly influenced the adoption of a constitution with a nineteenth-century flavour.
Herzl stammer netop fra en egn der i det nittende århundrede kendtes som et tolerancens tilflugtssted.
Herzl happened to come from an area that was considered to be a stronghold of tolerance in the 19th century.
De trettenskulls crystal maya i det nittende århundrede vil udsende en meddelelse om den 21 december 2012 hvis de alle sammen.
The thirteen maya crystal craniums(manufactured at the xixème century) we will deliver a message on december 21, 2012 if they all are joined together.

Results: 256, Time: 0.054

Word by word translation


det
- it what it… it。
nittende
- nineteenth a 19th nittende the late-nineteenth
århundrede
- century centuries
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More