DET SCHWEIZISKE SELSKAB IN ENGLISH

What does det schweiziske selskab mean in Danish

S Synonyms

Results: 8, Time: 0.0728

the swiss company (8)

Examples of using Det Schweiziske Selskab in a sentence and their translations

Al eksport blev foretaget via det schweiziske selskab til to tilknyttede importører i EF som videresolgte den pågældende vare til de endelige kunder i EF.
All exports were made via the swiss company to two related importers in the community, which resold the product concerned to the final customers in the community.
Det schweiziske selskab TURMIX er fã¸rende i produktionen af ​​husholdningsapparater herunder kaffemaskiner og kaffe maskiner til fremstilling af espresso.
The swiss company TURMIX is a leader in the production of household appliances, including coffee machines and coffee machines for making espresso.
Stanley adams havde til kommissionen udleveret visse dokumenter som denne havde benyttet i sine undersøgelser i henhold til artikel 86 vedrørende det schweiziske selskab hoffmannn­la­roche.
Mr adams had supplied the Com­mission with certain documents, which it had used in its investigations under article 86 concerning the swiss company Hoffmann­La roche.
Denne pris svarede så til den pris khimvolokno opkrævede af det schweiziske selskab og kunne anses for at være eksportprisen som beskrevet
This price then corresponded to the price charged by khimvolokno to the swiss company, and could be considered as the export price as

til fællesskabet blev aspartam forhandlet i fællesskabet gennem et fælles datterselskab af nutrasweet og ajinomoto det schweiziske selskab nutrasweet AG.
the community, aspartame was distributed in the community through the swiss company nutrasweet AG, a jointly-owned subsidiary of nutrasweet and ajinomoto.
frères liège nu efter ændringer af selskabsform og firma selskabetCNL-SUCAL der er et helejet datterselskab af det schweiziske selskabjacobs-suchard AG.
a change of legal form and company name, became SA cnl-sucal, a wholly-owned subsidiary of the swiss company jacobs-suchard AG.
Det schweiziske selskab og globale markedsfører FELCO som er anerkendt for kvaliteten af sineklipnings- og beskæringsværktøjer fokuserer på at forbedre
The swiss company FELCO is the global leader recognised for the quality for its cutting and pruning tools. the recent
Det schweiziske selskab og globale markedsfører FELCO som er anerkendt for kvaliteten af sineklipnings- og beskæringsværktøjer fokuserer på at forbedre
The swiss company FELCO is the global leader recognised for the quality for its cutting and pruning tools. the recent

Results: 8, Time: 0.0728

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "det schweiziske selskab"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More