DET SKAL DU HAVE IN ENGLISH

What does det skal du have mean in Danish

Results: 99, Time: 0.0795

Examples of using Det Skal Du Have in a sentence and their translations

Det skal du have for jeg vil ikke altid være.
You should have that, because i won't always be.
Det skal du have ros for!
You are to be commended for that.
Det skal du have lavet om til en almindelig lønkonto.
We should get you a checking account.
Det skal du have.
Yes, you should have.

Og det skal du have tak for.
And i wanted to thank you.
Det skal du have tak for.
I would appreciate that.
Det skal du have bekræftet ikke?
Well, you would have to confirm that, now wouldn't you?
Det skal du have tak for.
I really appreciate that.
Det skal du have!
Marge, you have to!
For at høre det skal du have en pande lap og ting med navne som colliculus og temporal gyrus og dem vil du ikke have mere.
To hear it you will need a frontal lobe and things with names like- colliculus and temporal gyrus- and you wont have them anymore.
Desuden er MFT meget kompliceret og til at løse det skal du have teknisk færdighed og komplette viden om fastsættelse af MFT.
Moreover, MFT is very much complicated and to fix the it you need to have technical proficiency and complete knowledge of fixing the MFT.
2: for at se om svagheder i codeof malwarefor det skal du have dine ondsindede filer som prøver og du har brug
look for weaknesses in the code of the malwarefor that, you need to have your malicious files as samples, and you need to
Det skulle du have tænkt over inden du blev bedstemor.
You should have thought about that before you became a grandmother.
Det skulle du have fortalt mig gaius.
You should have told me, gaius.
Det skulle du have tænkt på noget før.
You should have thought about that before.
Det skulle du have tænkt på.
You should have thought about.
Det skulle du have fortalt os.
You should have told us.
Det skulle du have tænkt på noget før!
You should have thought that before!
Det skulle du have fortalt mig.
You should have told me.
Det skulle du have tænkt på inden du løj over for mig.
You should have thought of that before you lied to me.
Det skulle du have tænkt på noget før.
You should have thought about that beforehand.
Det sku du have tænkt på før blodige jul.
You should have thought of that before bloody christmas.
Det skulle du have tænkt på noget før.
You should have thought of that earlier.
Skat det skulle du have gjort inden vi gik om bord.
Sweetheart, you should have gone before we got on the plane.
Det skulle du have tænkt på før du forlod stedet.
You should have thought of that before you vacated the premises.
Det skulle du have tænkt på før du åbnede munden.
You should have thought of that before you opened your mouth.
Det skulle du have bevist i retten.
You should have proved that in a court of law.
Det skulle du have gjort før jeg åbnede æsken.
You should have done that before i opened the box.
Det skulle du have bedt ham om at uddybe.
You should have asked him to elaborate.
Jeg sagde til ham: det skulle du have fortalt mig.
I told him:"You should have told me about it.

Results: 99, Time: 0.0795

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More