DRØMTE OM AT GØRE IN ENGLISH

What does drømte om at gøre mean in Danish

Results: 23, Time: 0.0477

Examples of using Drømte Om At Gøre in a sentence and their translations

Omsider gjorde de hvad alle hære drømte om at gøre.
At last, they did what all the armies dreamed of doing.
Men han siger han er også drømte om at gøre det på en lidt større ranch.
But, he says he's also dreamed of doing it on a little bigger ranch.
Jeg holdte øje med hende i ugevis overvejede det hele drømte om at gøre det.
I watched her for weeks, just thinking about the whole thing, just dreaming about doing it.
Han drømte om at gøre skiløber i stedet er det blevet en berømt enduro mester der vil søge herlighed og berømmelse
He dreamed of making the skier, instead it has become a famous enduro champion who will seek glory and fame

Jeg kunne ikke drømme om at gøre det.
I could not dream of doing it.
Derfor ville jeg aldrig drømme om at gøre sådan her.
That's why i would never dream of doing this.
Det er lige det man drømmer om at gøre heleweek-enden.
It's what we dream of doing all weekend long.
Jeg har altid drømt om at gøre det.
I have always wanted to do that.
Alt hvad du kan drømme om at gøre med en kvinde.
Drawings of them. everything you have ever dreamed of doing with a woman.
Vi gør ting som andre kun drømmer om at gøre.
We do things that people only dream of doing.
Dette har jeg altid drømt om at gøre.
I have always wanted to do this.
Jeg har altid drømt om at gøre det her lige siden jeg var en lille unge. at være en menneskelig kanonkugle!
I have always dreamed of doing this, from time i was a little pup, to be a human cannonball!
Bevægelse er et fantastisk privilegium og det giver mulighed for at gøre meget som vores bedsteforældre aldrig kunne have drømt om at gøre.
Movement is a fantastic privilege, and it allows us to do so much that our grandparents could never have dreamed of doing.
Peter ormsby altid drømt om at gøre fine instrumenter fra en ung alder begynder sit arbejde i tømrerarbejde før man går videre til et kabinet at gøre læreplads.
Peter ormsby always dreamed of making fine instruments from a young age, starting his work in carpentry before moving on to a cabinet making apprenticeship.
Bortset fra det er det bare en lang liste af ting jeg drømmer om at gøre og steder jeg gerne vil se.
Other than that, it's just a list of things i want to do and places i want to see a mile long.
Den egentlige årsag er at storbritannien drømmer om at gøre landet til sin koloni igen og at de andre storeeu-lande igen
Let us call a spade a spade. it is because great britain dreams of making it a colony once again and because the other
Det var noget jeg har drømt om at gøre hele mit liv bare køre rundt i USA og canada og bare
It was something that i have been dreaming about doing my whole life, just driving around the U.S. and canada
jeg synes er spændende og hvordan jeg kan udvikle videre på det jeg gør eller det jeg drømmer om at gøre.
the things i find interesting and how I'm able to develop what i do or what i dream of doing.
gøre den bebolig igen er noget som mange folk drømmer om at gøre vamos villaer er istand til at gøre drømme til virkelighed.
to a habitable condition is something that many people dream of doing- vamos villas are able to help turn your ideas into reality.
sværm af små brødre og søstre som aldrig havde drømt om at gøre noget men venter på sig selv og på de
swarm of little brothers and sisters who had never dreamed of doing anything but waiting on themselves and on the younger
gøre den bebolig igen er noget som mange folk drømmer om at gøre vamos villaer er istand til at gøre drømme til virkelighed.
to a habitable condition is something that many people dream of doing- vamos villas are able to help turn your ideas into reality.
er noget særligt ikke kun for den person der drømmer om at gøre et mærke inden for fotografering men også for de
something very special not only for the person who dreams to make a mark in the field of photography but also
gøre. kvægdrift siger han er noget han har altid drømt om at gøre. jeg vil bare gå hjem og ranch og ride hest og tjekke køer.
continue doing. ranching, he says, is something he's always dreamed of doing."I just want to go home and ranch and ride horse and check cows.

Results: 23, Time: 0.0477

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Drømte om at gøre" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More