ER INGEN VEJ IN ENGLISH

Translation of Er ingen vej in English

Results: 198, Time: 0.0476

is no way is no going is no turning is no road is no coming is no path is no roads

Examples of using Er ingen vej in a sentence and their translations

Der er ingen vej igennem.
There is no way through.
Der er ingen vej tilbage til vibrations mønsteret af det der var.
There is no going back to the vibrational pattern of what was.
Men der er ingen vej ud af dette.
But there's no way out of this.
Der er ingen vej tilbage.
And there's no turning back.
Og der er ingen vej tilbage.
And there's no going back.
Der er ingen vej ud af dette.
There is no way out of this.
Der er ingen vej tilbage når først man har dræbt et menneske.
There is no turning back once you kill someone.
Men der er ingen vej tilbage for nogen af os.
But there's no going back, for any of us.
Der er ingen vej ud af det her.
There's no way out of this.
Der er ingen vej her.
There is no road here.
Der er ingen vej tilbage.
There's no going back, quentin.
Der er ingen vej hjem.
There's no way home.
Der er ingen vej foran mig.
There is no road ahead for me.
Der er ingen vej tilbage.
There's no turning back.
Der er ingen vej tilbage.
There's no coming back.
Der er ingen vej tilbage.
There is no turning back.
Der er ingen vej væk fra denne planet.
There's no way off this planet.
Der er ingen vej herfra til open harth så.
There is no road from here to open hearth. so.
Der er ingen vej tilbage.
There's no coming back from it.
Der er ingen vej tilbage til den anden.
There is no going back to that other.
Der er ingen vej for farefuld eller risiko for stor.
There is no path too perilous or hazard too great.
Der er ingen vej tilbage nu.
There's no coming back from this.
Der er ingen vej til borgo passet.
There is no road to the borgo pass.
Der er ingen vej ned!
There's no path, Ned!
Der er ingen vej ud for dig chelsea.
There is no way out for you, chelsea.
Der er ingen vej tilbage til den anden person at andet sted.
There is no going back to that other person that other place.
Der er ingen vej tilbage efter der her red.
There's no turning back after this, red.
Der er ingen vej til noget det giver nogen mening.
There's no path to anything that makes any sense.
Der er ingen vej tilbage fra mord.
There's no coming back from murder.

Results: 198, Time: 0.0476

Word by word translation


er
- is
ingen
- nobody none
vej
- way road path coming route

S Synonyms of "er ingen vej"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More