ER TRE MÅNEDER IN ENGLISH

What does er tre måneder mean in Danish

Results: 25, Time: 0.057

are three months (8) was three months (4)

Examples of using Er Tre Måneder in a sentence and their translations

Vi er tre måneder fra et ophørsudsalg.
We're three months from a going-out-of-business sale.
Det er tre måneder siden.
Vi er tre måneder bagud.
We're three months behind.
Den seneste er tre måneder gammel.
The last one was three months ago.

Det er tre måneder siden.
That was three months ago.
Du er tre måneder bagud 2000kr. burde være nok.
You are three months behind, $364 should be enough.
Dette er tre måneder efter hun blev født.
This is three months after she was born.
Jeg er tre måneder henne.
Three months, it's not showing yet.
Tyree det er tre måneder siden.
Tyree, it's been three months.
Det er tre månedersiden,_bar_jeg skriftede sidst.
It's been three months since my last confession.
Det er tre måneder.
It's been three months.
Det er tre måneder siden jeg har skriftet.
It's been three months since i have confessed.
Det er tre måneder siden du sidst havde en sag.
You know, it's been three months, since your last case.
Men det er tre måneder.
But it's for three months.
Det er tre måneder siden.
It's been, like, three months.
De fjerner børnene fra mødrene når de er tre måneder.
They take away the babies from their mothers at three months.
Hans blev allerede kaldt hans. det er tre måneder før hendes forsvinden.
And hans was already called"Hans." hmmm. this was three months before she disappeared.
Hør her alle sammen vi er tre måneder bagud med ordrerne og han kommer for at hente dem.
Ok, everybody, been three months behind in deliveries and he will come and collect.
Den bil jeg gerne vil købe er tre måneder gammel og har allerede kørt 3500km. den bliver solgt som en ny bil.
The car i want to buy is three months old and already has 3500km on the odometer. It's being sold to me as a new vehicle.
Den frist der er omhandlet i artikel 5stk. 6 i afgørelse 1999/468 EF er tre måneder.
The period laid down in article 5( 6) of decision 1999/468/ EC shall be three months.
Det er tre måneder siden han vandt over 6000 spillere og kom her til det finale bordet i 2009 poker verdensmesterskaberne.
It's been 3 months since he conquered over 6,000 players to make it to this, the final table of the 2009 poker world championship.
Det er tre måneder siden. hvor længe tror du den vil vente?
It's been three months, how much longer do you think it will wait.
vi overhovedet ikke har fået nogen reaktion fra den nuværende kommission på dokumenter der nu snart er tre måneder gamle.
have not received any response at all from the current commission to documents which will soon be three months old.
Jeg vil i den forbindelse gerne betone eftersom det i dag netop er tre måneder siden terrorangrebet 11. september at der også skal være
I should point out here, given that it is three months to the day since the terrorist attack on 11 september,
Jeg var tre måneder bagud.
I was three months behind.

Results: 25, Time: 0.057

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More