FRED I SINDET IN ENGLISH

What does fred i sindet mean in Danish

S Synonyms

Results: 160, Time: 0.0515

Examples of using Fred I Sindet in a sentence and their translations

Den vandtætte ydermateriale sikrer fred i sindet mod vejret.
The waterproof outer material ensures peace of mind against the weather.
Jeg behøver fred i sindet.
I need peace of mind.
Den vandtætte ydre sikrer fred i sindet mod vejret.
The waterproof outer ensures peace of mind against the weather.
Fred i sindet og alt det.
Peace of mind and whatnot.

Køb med gear4music for fred i sindet med en 2-årig garanti som standard.
Shop with gear4music for peace of mind with a 2-year warranty as standard.
Brug spymon for fred i sindet og sikkerhed.
Use spymon for peace of mind and security.
Den integrerede limiter giver fred i sindet at fjerne klipning for en ren optagelse.
The integrated limiter provides peace of mind, eliminating clipping for a clean recording.
År fred i sindet sikkerhed og retsbeskyttelse.
Years peace of mind, security and legal protection.
Optage både instrumenter og vokaler med fred i sindet.
Record both instruments and vocals with peace of mind.
Du vil have fred i sindet.
You will have peace of mind.
Selv hvis du ikke udvikler sitet det giver lidt fred i sindet.
Even if you do not develop the site, it offers some peace of mind.
Det behøver ikke at give fred i sindet.
It doesn't need to give you peace of mind.
Jeg vil bare have fred i sindet.
I just want peace of mind.
Hvordan kan man opnå fred i sindet?
How can one attain peace of mind?
Hvis vi kan hjælpe at bringe nogle fred i sindet.
If we can help to bring some peace of mind.
Garantierhvorfor vores garanti vil give dig fred i sindet.
Guarantees & WarrantiesWhy our warranties give you peace of mind.
Det er hvad jeg mener med fred i sindet.
That's what i mean by peace of mind.
Jeg kan garantere dig fred i sindet!
I can guarantee you peace of mind!
Hvilken pris sætter man på fred i sindet?
What price can you put on peace of mind?
Hvad skal der til for at man får fred i sindet?
What do you have to attain to have peace of mind?
Både sundhed og fred i sindet af dem med lymfom og dem der passer.
Both the health and peace-of-mind of those with lymphoma and those who care for.
Du kan have fred i sindet at vide hvor du kid er.
You can have the peace of mind of knowing where.
I et forsøg på at give brugere“ fred i sindet ” hver pixel 2 og pixel 2 XL vil nu komme med en2-års garanti i hele verden.
In an attempt to give users“peace of mind,” every pixel 2 and pixel 2 XL will now come with a 2-year warranty worldwide.
Alle nye line 6 guitar effekter produkter kommer med en2-års garanti inkluderet som standard for fred i sindet.
All new line 6 guitar effects products come with a 2-year warranty included as standard, for peace of mind.
Jeg vil oplyse nogen af mine venner jeg kan garantere dig fred i sindet.
I'm gonna enlighten some of my friends, i can guarantee you peace of mind.
Når du har sorteret ud transportspørgsmålene kan du nyde ferien belize med allerstørste fred i sindet.
Once you have sorted out the transport issues, you can enjoy your belize holiday with utmost peace of mind.
Dette er uanset vandkemi eller sanitet anvendte metode nu er fred i sindet.
This is regardless of water chemistry or the sanitation method used, now that is peace of mind.
Tak igen for alle du bidrager til både sundhed og fred i sindet af dem med lymfom og dem der passer dem…carol ontario.
Thanks again for all you contribute to both the health and peace-of-mind of those with lymphoma and those who care for them…Carol, ontario.
Du kan have fred i sindet at vide hvor du kid er når som helst.
You can have the peace of mind of knowing where you kid's are at anytime.
Dette giver dig også mulighed for fred i sindet at du kan lære at handle binære optioner uden at bekymre dig om at miste penge.
This also allows you the peace of mind that you can learn how to trade binary options without worrying about losing money.

Results: 160, Time: 0.0515

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "fred i sindet"


ro i sjælen
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More