HAN ER EN IN ENGLISH

Translation of Han Er En in English

Results: 455, Time: 0.0282

he's one (263) he is one (100) he's a very (9) he is a very (6)

Examples of using Han Er En in a sentence and their translations

Han er en af mine mænd men han er for kæphøj.
He's one of my men, but he's too cocky.
Han er en god kæmper.
He's a very good fighter.
Ja han er en af dem... med dobbeltjob.
Yeah, he's one of those"hyphenates.
Han er en lille hård skid.
He's a very macho little slime.

Ja han er en af​​mine undersåtter.
Yes, he's one of my minions.
Han er en af os nu.
He is one of us now.
Han er en sej ung mand som lever spartansk.
He is a very tough young man. beyond dedicated. lives a spartan existence.
Han er en af​​vores egne.
He is one of our own.
Han er en succesrig kyndig og sofistikeret international antikvitetshandler.
He's a very successful, very knowledgeable, very sophisticated international dealer in fine antiquities.
Han er en af mange stødpuder.
He's one of many buffers.
Han er en af de bedste hjerte kirurger i verden.
He's one of the best heart surgeons in the world.
Han er en utrolig flot velbygget og korrekt hund med dejligt temperament.
He is a very handsome, well-build and"correct" dog with a wonderful temperament.
Han er en af os.
He is one of us.
Han er en stabil og moden mand.
He's a very stable, responsible, mature young man.
Han er en af disse mennesker.
He is one of those people.
Han er en... flink mand.
He's a very... gentle man.
Ja ja han er en af vore forfattere.
Yeah, he's one of our authors.
Han er en sød speciel dreng.
He's a very sweet, very special boy.
Han er en af os en parlamentariker.
He is one of us, a parliamentarian.
Han er en af de heldige.
He's one of the lucky ones.
Han er en gammel og forvirret mand.
He's a very old, very confused man.
Han er en af mine vejledere.
He's one of my counselors.
Han er en af de bedste spillere i europa.
He is one of the best players in europe.
Han er en mærkelig gammel herre sir.
He's a very queer-looking old gentleman, sir.
Han er en af vores beskyttere.
He is one of our protectors.
Men han er en af jer.
But he's one of you!
Tror du at han er en af dem?
Do you think he's one of them?
Han er en hæderlig og modig mand.
He's a very honourable and brave man.
Han er en hård gammel fyr.
He is one rough old boy.
Han er en af mine folk.
He is one of my people.

Results: 455, Time: 0.0282

Word by word translation


han
- he him
er
- is
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More