HVIS JEG KAN IN ENGLISH

Translation of Hvis jeg kan in English

Results: 927, Time: 0.0416

Examples of using Hvis jeg kan in a sentence and their translations

Hvad hvis jeg kan?
What if i can?
Hvad hvis jeg kan bringe far tilbage?
What if i can bring dad back?
Hvorfor er du her hvis jeg kan gøre hvad jeg vil?
Why are you here if i may do as i like?
Okay men hvis jeg kan tilbyde en anden holdning.
Okay, but if i may offer an opposing view.
Hvis jeg kan stoppe det betyder det at jeg er klogere end det er.
If i can stop it that means I'm smarter than it is.
Vil det hjælpe hvis jeg kan skaffe flere penge?
If i could raise some more money, would that help?
Hvis jeg kan gøre et forslagsir! det var jeeves.
If i might make a suggestion, sir!" it was jeeves.
Ja hvis jeg kan få lov at kæmpe for mit land.
Yes, if i may be allowed to fight for my country.
Hvis jeg kan få alles opmærksomhed.
If i could have everyone's attention.
Hvad hvis jeg kan skyde godt?
So what if i can shoot good?
hvis jeg kan gøre forslaget sir kan du lånemr. bickersteth.
Then, if i might make the suggestion, sir, you might lend mr. bickersteth.
Jeg kan bedre køre efterforskningen hvis jeg kan fokusere på beviserne.
I think i might better drive this investigation... if i could focus on the evidence.
Og hvis jeg kan finde dig hvor langt bag kan politiet være?
And if i can find you, how far behind can the cops be?
Godt! men kun hvis jeg kan bringe jeeves!
Good!""But only if i may bring Jeeves!
Hvis jeg kan gøre et forslagsir?
If i might make a suggestion, sir?
hvis jeg kan få dæmpet lyset heroppe.
So if i could have the lights down up here.
Hvis jeg kan lære at gøre det.
If i can learn to do it.
Hvis jeg kan gøre forslaget fifty dollars. halvtreds dollars?
If i may make the suggestion--fifty dollars.""Fifty dollars?
Jeg vil gerne vise jer hvor hvis jeg kan finde ud af det.
Iwantto showyou how, if i can figure it out.
Hvis jeg kan være til nogen hjælp.
If i may be of any assistance... gratitude.
Hvis jeg kan snakke med hende.
If i could talk to her.
Nej jeg tænkte bare på hvis jeg kan være til nogen hjælp.
No. i just wondered if i might be of some assistance.
Kun hvis jeg kan se dig.
Only if i can see you.
Hvis jeg kan være til hjælp.
If i could be of any help.
hvis jeg kan få det.
If i may get.
Hvis jeg kan når jeg møder kaulder i morgen.
If i may, when i meet kaulder tomorrow.
Hvis jeg kan få dig ind kan du så dræbe ham?
If i could get you inside, could you kill him?
Hvis jeg kan klare det kan jeg klare hvad som helst.
If i can get through that, i can get through anything.
Hvis jeg kan arrangere det vil du så møde ham?
If i can arrange it, will you meet him?
Herre hvis jeg kan være så fri.
Lord, if i may be so bold.

Results: 927, Time: 0.0416

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More