I DISSE DAGE IN ENGLISH

Translation of I disse dage in English

Results: 649, Time: 0.0992

these days of today this at this time

Examples of using I disse dage in a sentence and their translations

Det er flittigt brugt i disse dage i digitale medieenheder.
It is extensively used these days in digital media devices.
Lort og i disse dage?
Shit, and these days?
Hvad er det vi sælger for i disse dage?
What are we selling for these days?
Ser du skotland er frontlinjen i krigen i disse dage.
You see, scotland is the front line in the war these days.
Freakin internet find noget på det i disse dage.
Freakin' Internet-- find anything on it these days.
Har du en masse ærinder i disse dage?
What are you, like, running errands these days?
Der er for mange mennesker i verden i disse dage.
There are too many people in the world these days.
Formuleringen. hvem skriver sådan her i disse dage?
Who writes like this these days?
Dette er hvad de kalder magi i disse dage?
This is what they call magic these days?
Og hvordan er tingene i cambridge i disse dage?
And how are things in cambridge these days?
Så hvad hvis temperaturerne er gået bellow nul grader i disse dage? dette.
So what if temperatures have gone bellow zero degrees these days? this sure.
Jeg så en stor del af ham i disse dage.
I saw a great deal of him these days.
Hvem har råd til at flyve i disse dage?
But who can afford to fly these days?
Hvad er der galt med piger præferencer i disse dage?
What's wrong with girls' preferences these days?
Charlie hvordan har du det med din far i disse dage?
Charlie, how are you feeling about your father these days?
Ved du hvorfor koreanske svinekød smager så god i disse dage?
You know why korean pork tastes so good these days?
Det må være temmelig skræmmende i avisbranchen i disse dage.
Must be very scary in the newspaper business these days.
Får jeg en advokat eller harofficere ingen rettigheder i disse dage?
Do i get a lawyer, or don't police officers have rights these days?
Så hvordan går våbenbranchen i disse dage?
So how is the arms business doing these days?
Hvad gør børnene kalder det i disse dage?
What do the kids call it these days?
Svært at finde i disse dage meget samleobjekt.
Hard to find in these days, very collectible item.
Det sker også i disse dage i kina.
That is a reality too in these days in china.
Ifølge officielle figurer dræbte i disse dage mere end en million sovjetiske mennesker.
According to official figures, in those days killed more than a million soviet people.
I disse dage gør de en indsats for det.
Efforts are currently being made in this respect.
Vi befinder os i disse dage i en særlig situation.
We find ourselves at present in a special situation.
Men i disse dage kom der profeter ned fra jerusalem til antiokia.
Now in these days, prophets came down from jerusalem to antioch.
Svært at finde i disse dage meget samlerobjekt casio ur.
Hard to find in these days, very collectible casio watch.
Men med teknikker der bruges i disse dage sker det ikke mere.
However, with techniques used these days this does not happen any more.
Det turk ledere i disse dage var yderst praktiske administratorer.
The turk leaders in those days were eminently practical administrators.
Men i disse dage kom der profeter ned fra jerusalem til antiokia.
Now in these days prophets went down from jerusalem to Antioch;

Results: 649, Time: 0.0992

Word by word translation


disse
- these those this such that
dage
- days day days…

S Synonyms of "i disse dage"


i disse tider

"I disse dage" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More