INSTALLATØRER AF FORSKELLIGE TYPER IN ENGLISH

What does installatører af forskellige typer mean in Danish

Results: 5, Time: 0.0504

installers of various types (4)

Examples of using Installatører Af Forskellige Typer in a sentence and their translations

Der er to almindelige typer der bliver brugt mest af virusskabere:software installers hackerne kan integrere virus koden i anvendelse installatører af forskellige typer.
There are two common types that are being used the most by virus creators:Software installers- the hackers can embed the virus code into application installers of different types.
to af de mest populære typer er følgende:inficerede software installers hackerne kan integrere virus koden i anvendelse installatører af forskellige typer.
most popular types are the following:Infected software installers- the hackers can embed the virus code into application installers of various types.
beder brugerne til at aktivere de indbyggede scripts.inficerede application installers de hackere kan integrere infektionen kommandoer i installatører af forskellige typer.
users to enable the built-in scripts. infected application installers- the hackers can embed the infection commands into installers of various types.
kan integrere den farlige booknish jigsaw virus i ansøgningen installatører af forskellige typer: systemværktøjer kreativitet løsninger produktion software kontorprogrammer og endda computerspil.
can embed the dangerous booknish jigsaw virus into application installers of various types: system utilities, creativity solutions, production software, office applications and even computer games.

hackerne bagstalinlocker virus kan indlejre sin kode ind anvendelsesområder installatører af forskellige typer: systemværktøjer kreativitet løsninger produktivitet apps eller endda computerspil.inficerede dokumenter
the stalinlocker virus can embed its code into application installers of various types: system utilities, creativity solutions, productivity apps or even computer

Results: 5, Time: 0.0504

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Installatører af forskellige typer" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More