JEG FORSTÅR AT HUN IN ENGLISH

What does jeg forstår at hun mean in Danish

Results: 13, Time: 0.0668

Examples of using Jeg Forstår At Hun in a sentence and their translations

Jeg forstår at hun siger at hun vil fremsætte et mistillidsvotum.
I understand her to say that she intends to table a motion of censure.
Jeg forstår at hun er din bedste ven.
I get that she's your best friend.
Jeg forstår at hun får dødstrusler.
I see why she gets so many death threats.
Jeg forstår at hun tror den var men en anden kilde fremsatte denne falske påstand og tilskrev den mig.
I understand that she believes it was, but some other source made that false claim and attributed it to me.

Jeg forstår at hun inden længe vil præsentere sig selv for udenrigsudvalget og svare på spørgsmål.
I understand that she will shortly be presenting herself to the committee on foreign affairs and answering questions.
Jeg forstår at hun bekymrer sig om nogle af manglerne vedrørende ledelsen af programmet.
I understand that she has concerns about some of the deficiencies in management of the programme.
Jeg forstår at hun vil bo med kæresten men han kan da bo her.
I realise she wants to live with her boyfriend, but he can move here!
Jeg stillede ikke nogen spørgsmål til ordføreren men jeg forstår at hun har udtrykt sin bekymring.
I did not put any questions to the rapporteur, but i understand she has expressed her concerns.
den anden meddelelse men den er IKKE fra mig. jeg forstår at hun tror den var men en anden kilde fremsatte denne
that other message, but it is NOT from me. i understand that she believes it was, but some other source made that
Jeg forstod at hun er en kvinde.
I realized she's a woman.
Det var først bagefter jeg forstod at hun må have troet det var dig hun havde scoret.
And then... It's only later that i realise she thought it was you that she picked up!
Det var ikke før jeg kom hjem fra krigen... faktisk lige præcis da at jeg forstod at hun havde ret.
It wasn't until i come home from the war, right then, actually, that i understood that she was right.
morgan ikke længere er til stede i salen for jeg forstod at hun sagde at man ikke bare kan overlade decharge til
It is a pity mrs morgan is not still here in the chamber, because i understood her to say that you cannot just leave a discharge

Results: 13, Time: 0.0668

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More