MÅ VÆRE MEGET IN ENGLISH

Translation of Må være meget in English

Results: 274, Time: 0.129

must be very have to be very must be really must be so must be pretty must be extremely must be a lot must be awfully need to be very must be terribly
må være megetskal være meget
må virkelig væremå være megetmå være rigtig
må være retmå være megetmå være temmelig
skal være megetmå være megetmå være yderst
må være megetmå være frygteligt
skal være megetnødt til at være megetbør være meget

Examples of using Må være meget in a sentence and their translations

Men du må være meget træt.
But you must be very sleepy.
Vores borgere må være meget forvirrede.
Our citizens must be very puzzled.
Vi må være meget forsigtige når vi overvejer sådanne foranstaltninger.
We have to be very careful when considering such steps.
Det må være meget ensomt ikke at have det.
It must be really lonely not to have that.
Må være meget stolte.
Must be very proud.
Men vi må være meget forsigtige når vi omtaler de værdier.
But we have to be very careful in expressing those values.
Han må være meget sulten.
He must be really hungry.
Vi må være meget forsigtige.
We have to be very careful.
De må være meget sulten.
You must be so hungry.
Det må være meget vigtigt for dig.
This must be very important to you.
Du må være meget rig.
You must be really rich.
Det må være meget hårdt.
That must be so tough.
Far du må være meget varm.
Father, you must be very hot.
Jeg må være meget forsigtig med hvad jeg fortæller dig.
I have to be very careful of what I say to you.
Mange af tingene må være meget værd.
Some of these items must be pretty valuable.
Så du må være meget rig.
So you must be pretty rich.
Du må være meget stolt.
You must be extremely proud.
Du må være meget begejstret.
You must be so excited.
Du må være meget stolt af Benji.
So you must be really proud of our Benji.
Vi må være meget praktiske her.
We have to be very practical about this.
Dette må være meget flovt for dig.
This must be very embarrassing for you.
De klodser må være meget sjove siden du kan sidde alene og lege.
These blocks must be a lot of fun to keep you playing all by yourself.
Det må være meget værd.
It must be pretty valuable.
Hun må være meget ulykkelig.
She must be really unhappy.
Det må være meget smertefuldt.
It must be very painful.
Du må være meget forsigtig.
You have to be very careful.
Han må være meget vred på mig.
He must be so mad at me.
Den må være meget dyb.
Must be extremely deep.
Du må være meget gal på hende.
You must be very angry at her.
Ham og jeg må være meget ens.
He and I must be a lot alike.

Results: 274, Time: 0.129

Word by word translation


- must have to need may can
være
- be have alone is are
meget
- very much lot a lot extremely

S Synonyms of Må være meget


skal være meget
må virkelig være
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More