MED AT GIVE IN ENGLISH

Translation of Med At Give in English

S Synonyms

Results: 240, Time: 0.0766

Examples of using Med At Give in a sentence and their translations

Jeg er færdig med at give dig lort.
I'm done giving yöu shit, and I'm sorry.
Han var ikke færdig med at give nye chancer.
I guess he wasn't done giving second chances. hey.
Hr. formand lad mig begynde med at give fruroth-berendt en oprigtig kompliment.
Mr president, let me begin by offering sincere congratulations to mrs rothbehrendt.
Jeg er færdig med at give dig hvad du vil have.
I am done giving you what you want.

Fru formand lad mig indlede med at give kommissær bjerregård en velment kompliment.
Madam president, let me begin by offering mrs bjerregaard my well-deserved compliments.
Lad være med at give mig det danse pis.
Don't give me that cotillion bullshit.
Jeg mener du har mere erfaring med at give den slags nyheder.
I mean, after all, you have more practice giving out this kind of news.
Lad være med at give dem 24 hvide piller.
Don't give them 24 white pills.
Gaven der bliver ved med at give.
The gift that keeps on giving. It's.
Hvad med at give hende nogle penge?
Should you not give her some money?
Herren giver og han blev bare ved med at give.
The lord giveth and he just kept on giving, did he not?
Lad være med at give ham penge kammerat.
Don't give him any money, pal.
Lad være med at give min far falsk håb.
Don't give my father false hope, all right?
Lad venligst være med at give farmand lidt kærlighed.
Please do not give"affection for Dad!
Lad være med at give ham undskyldninger.
Don't give him no excuses.
Lad være med at givecarteblanche hvad angår det europæiske statsstøttekort.
Do not give carte blanche when it comes to the european state aid map.
Lad være med at give os mælk.
Do not give us milk.
Men lad venligst være med at give hende halcyonen.
But please do not give her the halcyon.
Lad være med at give ham hvad han vil have!
Don't give him what he wants!
Jeg vil nøjes med at give dem et enkelt eksempel nemlig pladebranchen.
I will only give you one example, that of records.
Lad være med at give op.
Don't give up.
Lad vær med at give ham pistolen.
Don't give him the gun.
Dommer lad vær med at give mig tilham,please.
Judge,don't give me to him, please.
Lad være med at give det til hende.
Don't give it to her.
Han er en virkelig byrde. lad være med at give ham penge.
He's a real burden, don't give him any money.
Du og dine nye sko kan hjælpe mig med at give cafeteriagulvet voks.
You and your new shoes can give me a hand waxing the cafeteria floor.
Hæftet hjælper med at give de lokale valgkontorer metodologiske forslag.
In the form of methodological recommendation, the booklet gives help to local election offices.
Birgitte nyborg endte med at give efter for presset fra udlandet.
PM birgitte nyborg finally gave in to international pressure.
De fejlede fordi de kæmpede med at give maskinerne en menneskeagtig hjerne.
By struggling to give their machines a humanlike brain, they have failed.
Jeg er færdig med at give svar.
I am done giving you answers.

Results: 240, Time: 0.0766

Word by word translation


at
give
- give provide cause allow offer
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More