MED HENSYN TIL VARIGHEDEN IN ENGLISH

What does med hensyn til varigheden mean in Danish

Results: 17, Time: 0.325

regarding the duration (11)

Examples of using Med Hensyn Til Varigheden in a sentence and their translations

Med hensyn til varigheden af en session overstiger det ikke timer.
With regard to the duration of one session, it does not exceed hours.
De officielle rekommandationer kan variere med hensyn til varigheden af den periode hvor kvinder bør undgå graviditet efter en vaccination.
Note: official recommendations may vary regarding the duration of the waiting period that is recommended for avoiding pregnancy following vaccination.
Med hensyn til varigheden af et fuldt kursus af massage består det normalt af 10-15 sessioner.
Regarding the duration of a full course of massage, it usually consists of 10-15 sessions.
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor længe de skal tage aerius.
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take aerius.

Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor længe de skal tage azomyr.
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take azomyr.
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor længe de skal tage neoclarityn.
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take neoclarityn.
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden af behandlingen vil deres læge bestemme hvilken type allergisk snue de lider af og vil fastsætte hvor
Regarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will
Med hensyn til varigheden afdenførste undersøgelse af uanmeldt støtte gjorde domstolen opmærksom på at selv om kommissionen ikke er forpligtet til
As to the duration of the preliminary investigation of unnotifiedaid, the court recalled that, although the commission was not required to
Mobile indhold bør være præcis med hensyn til varighed og filstørrelse som brugere ikke vil vente.
Mobile content should be concise in terms of duration and file size as users will not wait.
I stedet kræves løbende eller gentagen eksponering for at opnåaktivering4.derfor er det svært at give klare retningslinjer med hensyn til varighed.
Instead, continuous or repeated exposure is required when activation is intended4.therefore it is difficult to state clear guidelines with respect to duration.
Tripelkombinationen af abacavir lamivudin og zidovudin overgik lamivudin og zidovudin hos tidligere ubehandlede patienter med hensyn til varighed af effekten på virusbyrden over 48 uger.
In antiretroviral-naïve patients the triple combination of abacavir, lamivudine and zidovudine was superior in terms of durability of viral load response over 48 weeks to lamivudine and zidovudine.
På baggrund af tests skal der opstilles prognoser for gennemførelsen af oprydningen primært med hensyn til varighed og oprensningsniveau.
On the basis of tests, prognoses are prepared for remediation work, especially with regard to duration and remediation levels.

Results: 17, Time: 0.325

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Med hensyn til varigheden" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More