MISTET MIN MAND IN ENGLISH

What does mistet min mand mean in Danish

Results: 23, Time: 0.072

Examples of using Mistet Min Mand in a sentence and their translations

Jeg har mistet min mand.
I have lost my husband.
Jeg har mistet min mand og søn på grund af dine julelege!
I have lost my husband and now my son because of your games.
Jeg havde mistet min mand og mit barn.
I would lost my husband and my child.
Jeg har mistet mit job og jeg har mistet min mand.
I have lost my job. i have lost my husband.

Jeg har allerede mistet min mand.
I have already lost my husband.
Jeg havde lige mistet min mand.
I had just lost my husband.
Og nu har jeg mistet min mand.
And now i have lost my husband.
Jeg har allerede mistet min mand.
Joon's mom i already lost my husband.
Jeg har lige mistet min mand.
I would just lost my husband.
Inden for det sidste år har jeg mistet min mand og guderne skal vide jeg ikke vil miste min datter.
Now, in the last year, i have lost my husband, and god knows i don't wanna lose my baby girl.
I det sidste halve år har jeg mistet min mand min datter min kæreste og mit job.
Which means that in the past six months i have lost my husband, my daughter my boyfriend and my job.
Raphy... de seneste ni måneder har jeg mistet min mand min værdighed og mit liv.
Raphy, in the last nine months, i have lost my husband, my dignity, and my life.
Jeg har haft det her arbejde i 30 år og jeg har aldrig mistet min mand.
I have been doing this job for 30 years! i have never lost my man!
Jeg mistede min mand.
I lost my husband.
Jeg mistede min mand for et år siden.
I lost my husband a year ago.
Jeg mistede min mand for to år siden.
I lost my husband two years ago.
Jeg mistede min mand daniel.
I lost my husband, daniel.
Jeg mistede min mand gennem 15 år.
I lost my husband of 15 years.
Jeg mistede min mand forlænge siden.
I lost my husband a long time ago.
Jeg mistede min søn jeg mistede min mand.
I have lost my son. i have lost my husband.
Jeg kan ikke også miste min mand.
I cannot lose my husband too.
Du vidste jeg mistede min mand. hvor svært det var for mig at komme videre.
You know i lost my husband... how hard that was for me to move on.
Og jeg hørte en læge sige at selvom pigen holder fingeren på flængen i hans hjerte... så mister min mand blod.
And i heard this doctor saying even though that girl has her finger on the tear in his heart... that my husband's losing... blood.

Results: 23, Time: 0.072

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More