SKAL BRUGE BEVISER IN ENGLISH

What does skal bruge beviser mean in Danish

S Synonyms

Results: 15, Time: 0.0575

Examples of using Skal Bruge Beviser in a sentence and their translations

Nej vi skal bruge beviser.
No, we need proof.
Fordi man skal bruge beviser.
Because you need evidence, lindsey.
Vi skal bruge beviser.
Well, we need proof.
Vi skal bruge beviser.
No, we need proof.

Vi skal bruge beviser. dødsikre vandtætte beviser.
We need evidence, we need rock-solid, air-tight proof.
Jeg skal bruge beviser malcolm.
I need proof, malcolm.
Sådan fungerer det bare ikke jeg skal bruge beviser.
Yeah, no, it doesn't work that way, because i need evidence.
Jeg har brug for mere. jeg skal bruge beviser.
I just need more than you. i need proof.
Jeg skal bruge beviser.
I need evidence. in.
Jeg vil arbejde sammen med dig castiel men jeg skal bruge beviser.
I want to work with you, castiel, but i need proof.
Vi spildte hele morgenen på at skræmme en punggrævling og jeg skal bruge beviser på tre udrydningstruede dyr nu.
We wasted the whole morning scaring off a bilby and i need evidence of three endangered species yesterday.
Vi skal bruge beviser for at inddrage felicia at hun aktivt prøvede at dræbe paul.
To implicate felicia, we would need some evidence that she was actively trying to kill paul.
Vi har behov for ændringer i europa hvad angårkøre- og hviletider men vi skal bruge beviser.
Drivers, things have to change in europe in terms of driving times and rest periods, and so proof is required.
Jeg tænkte at jeg skulle bruge beviser mod dem... en dag.
I thought i might need evidence against them... one day.
Situationen i tchad i dag viser også hvis der skulle bruges beviser at en stor del af afrika langtfra er parat
The situation in chad today also shows, if proof were needed, that a large proportion of africa is far from

Results: 15, Time: 0.0575

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "skal bruge beviser"


"Skal bruge beviser" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More