STUDERE I DANMARK IN ENGLISH

What does studere i danmark mean in Danish

Results: 11, Time: 0.0912

Examples of using Studere I Danmark in a sentence and their translations

Du kan også arbejde eller studere i danmark det vigtige er at i bor i det andet land.
You can also work or study in denmark, the important thing is that you live in the other country.
I kanazawa city i japan overrakte kronprinsen fem rejselegater til japanske kunstnere der skal studere i danmark.
In kanazawa city in japan, the crown prince handed out travel grants to japanese artists who will study in denmark.
Der er to ansøgergrupper afhængigt af dit statsborgerskab og hvorvidt du skal have en studieopholdstilladelse for at bo og studere i danmark.
There are two application groups, depending on your citizenship and whether or not you need a student residence permit to live and study in denmark.
Her holdt kronprinsen tale og overrakte fem rejselegater til japanske kunstnere der skal studere i danmark. besøget i japan bød også på en række gensyn.
Here, the crown prince spoke and handed out travel grants to japanese artists who will study in denmark. the visit in japan also offered a number of reunions.

Ved arrangementerne får deltagerne både et indblik i livet på CBS og de får information om at bo og studere i danmark.
The events will give the participants an insight into life at CBS and information about living and studying in denmark.
eu/eøs/schweizisk statsborger ELLER du ikke er eu/eøs/schweizisk statsborger men ikke behøver en studieopholdstilladelse for at bo og studere i danmark.
of an EU/EEA country or switzerland but do not need a student residence permit to live and study in denmark.
År fra grønland studerede i danmark bor nu i USA.
Years old, from greenland, studied in denmark, now living in the united states.
Laila friis salling 27 år fra grønland studerede i danmark bor nulæs mere.
Laila friis salling 27 years old, from greenland, studied in denmark, nowread more.
Nordisk korrespondent i københavn for internationale medier fra 1990-1995 og har desuden arbejdet og studeret i danmark på andre tidspunkter.
Nordic correspondent in copenhagen for international media from 1990-95, plus other periods of work and study in denmark.
Nordisk korrespondent i københavn for internationale medier fra 1990-1995 og har desuden arbejdet og studeret i danmark på andre tidspunkter. er i øjeblikket leder af oversættelser
from 1990-95, plus had other periods of work and study in denmark. currently directs the translation and journalism operations of nordic international.
FRIIS SALLING laila friis salling 27 år fra grønland studerede i danmark bor nu i USA lige nu er jeg imammoth(usa) for at stå på ski.
SALLING laila friis salling 27 years old, from greenland, studied in denmark, now living in the united states- right now i

Results: 11, Time: 0.0912

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More