DAT ZEG JE IN ENGLISH

Translation of Dat zeg je in English

Results: 489, Time: 0.2538

je zegt datu beweert datu stelt dat
je me vertellen datje me zegt datvertel me dat

Examples of using Dat zeg je in a sentence and their translations

En dat zeg je nu pas?
And you tell me that now?
Dat zeg je altijd.
You tell me that all the time.
Dat zeg je.
That's what you're telling me.
Dat zeg je wel.
Yes, you did.
Dat zeg je iedere dag.
You tell me that every day.
Dat zeg je namelijk al tien jaar.
I mean, you been quitting for 1 0 years.
Dat zeg je altijd.
Yes, you always do.
Dat zeg je met veel dramatisch pathos.
You said that with a great dramatic flourish. Please continue.
Dat zeg je alsof je een Jood bent.
You said that like you were jewish.
Dat zeg je al jaren.
You said that for years.
Dat zeg je al zes maanden.
You said that six months ago.
Dat zeg je over alle cadeautjes.
You said that about all the presents.
Dat zeg je al twee uur.
You said that two hours ago.
Dat zeg je met een glimlach.
You said that with a smile.
Dat zeg je met een vleugje huiver.
You said that with a hint of trepidation.
Dat zeg je over elke man waar je mee uit gaat.
YOU SAY THAT ABOUT EVERY GUY YOU GO OUT WITH.
Dat staat er heel correct en dat zeg je ook.
That is quite correct, and that you say, also.
Dat zeg je iedere dag.
You say you want to go everyday.
Dat zeg je al vier uur.
You have been saying that for the past four hours.
Mam, dat zeg je al zo ongeveer mijn hele leven.
Mom, you have been saying that for, like, my whole life,
Dat zeg je omdat je het mij hebt geleerd.
Oh, you only think that because you taught me how.
Dat zeg je wel, maar hij heeft nog niemand verlinkt.
You say he's a grass, but he's not grassed anyone up yet.
Dat zeg je alleen maar.
WELL, WHAT ABOUT YOU, MR. LIP-SYNCER? chuckles.
Dat zeg je al een week.
You have been saying that for a week.
Ja, dat zeg je al weken.
Yes, you have been saying that for weeks.
Dat zeg je nou maar je blijft het eten.
You say you know, but you keep eating it.
Dat zeg je nu.
Yeah, you say that now.
Dat zeg je om 'n rechtszaak te voorkomen.
That's what you say to avoid a lawsuit.
Dat zeg je vaak genoeg!
You say it all the time!
Dat zeg je als je iemand pijn hebt gedaan of verdrietig hebt gemaakt.
It's what you say to somebody when you have caused them pain or sadness.

Results: 489, Time: 0.2538