DE EERSTE KEER WAS IN ENGLISH

Translation of De eerste keer was in English

Results: 213, Time: 0.039

the first time was the first one was is the first time

Examples of using De eerste keer was in a sentence and their translations

The first time was paid for.
De eerste keer was vlak na de scheiding.
The first one was closer to the break-up.
De eerste keer was betaald.- betaald?
The first time was paid for?
De eerste keer was ongeveer twee weken geleden.
The first time was about two weeks ago.
Dacht je dat dit de eerste keer was? wat ben jij naïef?
You think this is the first time this has happened?
Dacht je dat dit de eerste keer was dat er zo iets gebeurde?
You think this is the first time something like this has happened?
De eerste keer was bij mijn moeder.
The first time was with my mother.
De eerste keer was percocet en niet vicodin.
The first time was percocet and not vicodin.
De eerste keer was begrijpelijk, maar nu?
The first time was understandable but now?
De eerste keer was 2 uur geleden bij de boot.
The first time was two hours ago by the boat.
De eerste keer was maar een test. een voorsmaakje van het echte ding.
The first time was only a test... a precursor to the real thing.
De eerste keer was in kingsbury park.
The first time was... at kingsbury park.
De eerste keer was in die kamer.
The first time was in that room.
De eerste keer was acht maanden geleden.
The first time was eight months ago.
De eerste keer was opwindend.
The first time was exciting.
De eerste keer was gewelddadig en slordig.
The first time was violent and sloppy.
De eerste keer was toevallig.
The first time was accidental.
De eerste keer was in 1982.
The first time was in 1982.
De eerste keer was een ongeluk, maar jennifer royce was moord.
The first time was an accident, but jennifer royce is murder.
Hij zei dat het de eerste keer was dat hij zich bezoop.
He told me it was the first time he ever got drunk.
De eerste keer was gelijkspel.
The first time was a tie.
De eerste keer was de toekomst, en de tweede was het heden.
The first time was the future and the second one was just the present.
Omdat het de eerste keer was dat een volbloed aardig tegen me was.
Because it was the first time that a thoroughbred nice to me.
De eerste keer was niks.
The first time, wasn't that great.
Ik denk dat het de eerste keer was dat ze werkelijk naar me keek.
I think it was the first time she ever actually... looked at me.
De eerste keer was een gewapende overval bij een slijterij.
The first time was an armed robbery at a liquor store.
Hij zei dat het de eerste keer was dat hij wiet rookte.
He said it was the first time he ever smoked pot.
Ik denk dat, dat de eerste keer was dat ik je heb gezien.
You know, i think that's the first time i have seen you.
Dus de eerste keer was een leugen?
So the first one was a lie?
De eerste keer was dat in het vlaams parlement, een jaar of vier geleden.
The first one was the flemish parliament around four years ago.

Results: 213, Time: 0.039

See also


de eerste keer was betaald
the first time , it was paid for
de eerste keer was maar
first time was only
de eerste keer was er
the first time , there was
dus de eerste keer was
so the first one was a so the first time was
wanneer was de eerste keer
when was the first time
vannacht was de eerste keer
tonight was the first time
was gewoon de eerste keer
was just the first time was simply the first time
was wel de eerste keer
was the first time
de eerste keer dat het gebeurde was
first time it happened was
was de eerste keer dat ik haar zag
was the first time i saw her
de eerste keer dat ik je zag was
first time i saw you was
dat was niet de eerste keer
that wasn't the first time
het was de eerste keer in mijn leven dat ik
it was the first time in my life that i
dat was niet de eerste keer dat ik
that's not the first time i
dat was de eerste en laatste keer dat ik
that was the first and last time i
voor de eerste keer in mijn leven was ik
for the first time in my life , i was
niet m'n eerste keer was
wasn't my first time

Word by word translation


de
- only one of de
eerste
- first initial one 1st prime
keer
- time once one occasions turn
was
- was
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More