EEN DEEL VAN DIT IN ENGLISH

Translation of Een deel van dit in English

Results: 191, Time: 0.047

Examples of using Een deel van dit in a sentence and their translations

Waarschuwing: een deel van dit bericht is niet ondertekend.
Warning: part of this message has not been signed.
We zijn een deel van dit team.
We are part of this team.
En dat is een deel van dit.
And that's part of this.
Een deel van dit parlement heeft thans al deze voorstellen verworpen.
Part of this house has now rejected all these proposals.
Wat er eigenlijk gebeurt, een deel van dit ding is binnenstebuiten.
What actually happens is, part of this thing is inside out.
Het is nog steeds een deel van dit gezin.
It's still part of this family.
Natuurlijk ben je een deel van dit gezin.
Of course you're part of this family.
Het verkleinen van de voetafdruk van ict-producten vormt ook een deel van dit onderzoek.
Reducing the footprint of ICT products also forms part of this research.
Down-low mannen zijn alleen maar een deel van dit probleem.
Down-low men are only part of this problem.
Jij bent een deel van dit team, hal.
You're a part of this team, hal.
Je bent een deel van dit team, tamsin.
You're a part of this team, tamsin.
Russell is een deel van dit gezin.
Russell is a part of this family.
Ik ben een deel van dit team.
I'm a part of this team.
Of je het leuk vindt of niet. je bent een deel van dit.
Whether you like it or not, you're a part of this.
Ik wil dat je ook een deel van dit geld krijgt.
I want you to have some of this money too.
Een deel van dit is ongelooflijk geavanceerd.
Some of this is incred bly sophisticated.
Een deel van dit spul heeft geen enkele zin.
Some of this stuff doesn't make any sense.
Ik heb een deel van dit mijn hele leven geweest.
I have been a part of this my whole life.
Een deel van dit is mijn schuld.
Some of this is my fault.
Je denkt dat je niet een deel van dit, he?
You think you're not a part of this, huh?
Ja, een deel van dit boek is zelfs zinvol.
You know, some of this method stuff actually makes sense.
Ze investeren zelfs een deel van dit gecreëerde geld.
They even invest some of this created money.
Zeg je nu dat een deel van dit ding menselijk is?
James: You're telling me part of this thing is human?
Het lijkt alsof een deel van dit spul hier al een tijd is.
Looks like some of this stuff has been here for a while.
Ze zijn een deel van dit onderzoek.
Well, they are a part of this investigation.
Een deel van dit chartale geld werd vooraf gedistribueerd onder de detailhandel en andere bedrijven.
Some of this cash was pre-distributed to retailers and other companies.

Results: 191, Time: 0.047

Word by word translation


een
- one any of some someone either
deel
- part share section volume cut
dit
- this these

S Synonyms of "een deel van dit"


onderdeel van dit
bij deze
het kader van deze

"Een deel van dit" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More