EEN ECHTE MAN IN ENGLISH

Translation of Een echte man in English

Results: 776, Time: 0.0418

Examples of using Een echte man in a sentence and their translations

Dat zou een echte man doen.
That's what a real man would do.
Ik wil een echte man gebruiken.
I want to use a real guy.
Een echte man draagt geen oorbellen!
A real man doesn't wear earrings!
Ik wil gewoon een echte man worden.
I just want to be a real man.
Heb je ooit een echte man gehad?
You ever had a real man, hmm?
Is dat wat een echte man doet?
Is that what a real man does?
Een echte man zou meer attent zijn met jouw tijd.
A real man would be more considerate of your time.
Maar een echte man geeft toe wat zijn angsten zijn.
But a real man admits his fears.
Als je een echte man was, dan zou je vechten voor je vrouw.
If you were a real man, you would fight for your woman.
Een echte man, jody.
A real man, jody.
Laat een echte man het werk doen.
Let a real man do the job.
Dat is waarom je een echte man als ik nodig hebt.
That's why you need a real man like me.
Een echte man toont geen genade!
A real man shows no mercy!
Ik kan wel een echte man gebruiken.
I could use some real men here.
Een echte man van daden reageert op zijn instinct.
A true man of action is one who acts upon instinct.
Een echte man sterft op het slagveld.
A true man dies in the battlefield.
Nu ben je een echte man!' dat zeggen onze voorouders' geesten.
Now you're a true man indeed!" says our ancestors' spirits.
Gesproken als een echte man.
Spoken like a true man.
Zie je een echte man hier?
You see any real men around here?
Als ze een echte man wil, ben ik de perfecte kandidaat.
IF a BABE WANTS TO GLOM a REAL MAN, I'm THE GUY.
Het is een echte man die oefent.
We're talking about a real guy who has to practice.
Een zoon die een echte man kan zijn, in staat tot grootse daden.
A son who as a true man... and a doer of great deeds.
Door jou voel ik me een echte man.
Through you i feel a real man.
Snij m'n voet er maar af. ik ben een echte man.
I also amputi foot because'I am a true man.
Ik denk wel dat jij weet dat ik een echte man ben.
I think you know I'm a real man.
Wat jij nodig hebt, is een echte man.
What you need is a real man.
Voelde hij zich weer een echte man?
Did it make him feel like a real man, again?
We woonden samen net als een echte man en vrouw.
We lived together like a real husband and wife.
Vergeet het maar en handel eens als een echte man.
Just forget about it and concentrate on acting like a real guy.
Alleen cosimo de' medici, een echte man van het volk.
Only cosimo de'medici a true man of the people.

Results: 776, Time: 0.0418

See also


een echte man kan
real man , he can a real man can
een echte man wil
a real man wants want a real man
een echte amerikaanse man
a real american man red-blooded american male is an all-american male
een echte harley-man
a real harley man
een echte familie man
real family man great family man
een echte man is eerlijk
a real man is honest
zou een echte man doen
's what a real man would do
ik wil een echte man
i need a real man i want a real man
is pas een echte man
is a real man be a solid man
nu ben je een echte man
now you're a true man now you're a full-fledged man
de echte man die daar
real man in there
de eerste echte man
first real man
een echte man zou
a real man would
een echte man gehad
real man , hmm
een echte man iemand is die
real man is someone who

Word by word translation


een
- one any of some
echte
- real true genuine really actual
man
- man husband guy dude male

S Synonyms of "een echte man"


"Een echte man" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More