EEN GOEDE DEAL IN ENGLISH

Translation of Een Goede Deal in English

S Synonyms

Results: 421, Time: 0.0543

good deal (189) great deal (17) a fair deal (4)

Examples of using Een Goede Deal in a sentence and their translations

Zelfs gesplitst, een goede deal.
Even split, good deal.
Ik had een goede deal met een auto deze week.
I got a great deal on a runabout this week.
Tegen 300. wat een goede deal is voor beginnende schrijvers.
Against 300, which is a great deal for first-time writers.
Complimenten en een goede deal.
Compliments and a good deal.

Het is een goede deal, jane.
It's a good deal, jane.
Dat is een goede deal.
That is a great deal.
Het is een goede deal.
It's a good deal.
Klinkt als een goede deal voor vince.
That sounds like like a good deal for vince.
Dat lijkt een goede deal.
That seems like a good deal.
Het is een goede deal, mr. figgis.
It's a good deal, mr. figgis.
Ik bied je een goede deal aan.
I'm offering you a great deal here, take it.
Dit is een goede deal, bunky.
This is a good deal, bunky.
Dit is een goede deal.
This is a good deal.
Dat klinkt als een goede deal voor hen.
That sounds like a good deal for them.
Een goede deal.
A great deal.
Hij werpt een goede deal op.
He's tossing a great deal.
Ik kan je een goede deal geven op gradenbogen.
I can get you a great deal on, uh, protractors in bulk. hmm.
Zeker, ik heb een goede deal voor je.
Oh, sure. i got a great deal for you.
Dit was een goede deal.
Now, this was a fair deal.
Ik maak je een goede deal hier.
I'm offering you a great deal.
Wat een goede deal.
Wow. what a great deal.
En ik snap dat het zwaar is, maar het is een goede deal.
And i know it's tough, but it's a good deal.
Heeft slechts een mannelijke bezoeker, maar een goede deal van hem.
Has only one male visitor, but a good deal of him.
Federale getuigenbescherming, dat is een goede deal.
Federal witness protection, that's a good deal.
Maar je vader heeft me een goede deal gegeven.
But your dad gave me a great deal.
Jij weet dat dit een goede deal is.
You know this is a good deal.
Natuurlijk is het een goede deal.
Of course it's a good deal.
Je moet wel opgelucht geweest zijn, dat ze zo een goede deal kreeg.
You must have been relieved she got such a great deal.

Results: 421, Time: 0.0543

Word by word translation


een
- one any of some
deal
- deal bargain dealing deals
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More