ER ZIJN DAAR IN ENGLISH

Translation of Er zijn daar in English

Results: 288, Time: 0.5115

there are there's there were

Examples of using Er zijn daar in a sentence and their translations

Er zijn daar een hoop 13 jarigen met een stem en een droom.
There's a lot of 13-year-olds out there with a voice and a dream.
Er zijn daar geen rotsen.
There were no rocks.
Er zijn daar veel gebouwen, maar slechts één verlaten middelbare school.
There's a lot of buildings there, but only one abandoned high school.
Er zijn daar geen flex-boeien gevonden?
There were no cuffs found at the scene?
Er zijn daar twee jongens heen die nog niet terug zijn.
There's two guys went out haven't come back yet.
Er zijn daar teveel mensen die ik niet meer wil zien.
There's too many people I don't want to see any more.
Er zijn daar twee zwervers gezien.
There were two derelicts seen in the area.
Er zijn daar buiten een heleboel nerveuze mensen, mevrouw.
There's a lot of nervous people out there, ma'am.
Er zijn daar nog duizenden.
And there were thousands of them there.
Er zijn daar 300 meisjes... die het even graag willen als wij.
There's 300 girls up there who want it just as much as we do.
Er zijn daar maar weinig mensen.
There were only a few people.
Er zijn daar duizend kerels die harder zijn dan mij.
There's 1,000 guys up there who are harder than me.
Er zijn daar geen vervolgingen van hen bekend.
There were no reports of prosecutions in these incidents.
Er zijn daar veel kwetsbare mensen. Het is erg spannend.
There's a lot of vulnerable people out there. It's very exciting.
Er zijn daar geen kinderen voor mij om mee te spelen.
There's no kids back there for me to play with.
Er zijn daar veel plaatsen waar ik niet mag komen.
There's a lot of places down there I can't enter.
Ten eerste, er zijn daar geen parkeermeters.
First off, there ain't no meters out back.
Nee, er zijn daar geen beren, Karl.
No, there ain't no bears, Karl.
Er zijn daar wel 8 miljoen acres.
There's, like, 8 million acres out here.
Ik denk dat Gavin kan gaan, er zijn daar veel stoelen.
I think Gavin can go, lots of seats are there.
Er zijn daar heel veel vogels.
There will be lots of birds there.
Johnny, er zijn daar veel beveiligingsdeuren die met automatische sloten werken.
Johnny, that is a lot of security doors on automatic lockdown.
Er zijn daar paarden en er zijn.
There would be horses on there and.
Er zijn daar zoveel mooie meiden!
There're so many babes out there!
Er zijn daar veedieven.
One of the things they have there are cattle raiders.
En er zijn daar twee sterke voorbeelden van.
And there have been two notable examples of this.
Er zijn daar wat van mijn muziekvrienden.
Havesomeof my musician friendsoverthere.
Er zijn daar allemaal hersenloze grietjes, ik zweer het.
All over there are certainly juntteja absurd.
Er zijn daar indianen.
That there are Indians.
Er zijn daar dus echt mensen.
So, there really are other humans out there.

Results: 288, Time: 0.5115