HIJ IS DE ENIGE DIE IN ENGLISH

Translation of Hij Is De Enige Die in English

Results: 223, Time: 0.0421

Examples of using Hij Is De Enige Die in a sentence and their translations

Dat klopt. want hij is de enige die stom genoeg is.
That's right.'Cause he's the only one who's stupid enough.
Maar hij is de enige die kan omgaan met de riddler.
But he's the only one who can cope with the riddler.
Other sentence examples
Hij is de enige die rochefort's beweringen kan ontkrachten.
He is the only one who can discredit Rochefort's claims.
Hij is de enige die tegen me praatte op school, mam.
He was the only one who even talked to me at school today, mom.
Hij is de enige die het niet weet!
He is the only one who doesn't know!
Hij is de enige die de reisschema's kent voordat ze worden versleuteld.
He is the only one who knows the driving schedule before it's encrypted.
Hij is de enige die ervan wist en nu is ze dood.
He was the only one who knew, and now she's dead.
Hij is de enige die kan helpen!
He is the only one who can help!
Hij is de enige die eruit is gekomen.
He was the only one who got out.
En hij is de enige die de waarheid kan zien.
And he's the only one who can see the truth.
Nee, hij is de enige die weet hoe 't zit.
No, man, he is the only one who understands, right.
Hij is de enige die vadik in levenden lijve heeft gezien.
Well, he was the only one who ever saw vadik alive.
Hij is de enige die mij begrijpt.
He is the only one who understands. no.
Dus hij is de enige die er toegang toe heeft?
So he's the only one who has access to it?
Misschien, maar hij is de enige die weet waar syd kan zijn.
Maybe. but he's the only one who knows where syd might be.
Ja, hij is de enige die dat kan.
Yeah, he's the only one who can.

Results: 223, Time: 0.0421

See also


hij is niet de enige die
he's not the only one who
hij is de enige die ik
he's the only one i
hij is de enige persoon die
he's the only person who
hij is de enige die kan
he's the only one who can
hij is de enige die nog
he's the only one still
hij is de enige man die
he's the only man who
hij is de enige die we
he's the only one we
hij is de enige die er
he's the only one that
hij is de enige die weet waar
he's the only one who knows where
hij is de enige familie die ik
he's the only family i
de enige die weet wie hij is
the only one who knows who he is
hij is de enige die dat kan
he's the only one who can
hij is de enige die weet hoe
he's the only one who knows how
hij is de enige vader die ik
he's the only father i he's the only dad i
hij is de enige die het kan
he's the only one who can
hij is de enige vriend die ik
he's the only friend i he's the only fellow i
hij is niet de enige
he's not the only one
hij is de enige man
he's the only man

Word by word translation


hij
- he it ==he ===he
is
- is
de
enige
- only any some all one
die
- that which who

"Hij is de enige die" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More