HIJ WIST DAT IK IN ENGLISH

Translation of Hij Wist Dat Ik in English

Results: 399, Time: 0.0285

he knew i (307) he knows i (3)

Examples of using Hij Wist Dat Ik in a sentence and their translations

He knew i

Hij wist dat ik mijn tante zou helpen.
He knew i would help my aunt.
Hij wist dat ik auto's opvoerde.
He knew i boosted cars.

Because he knew i

Hij wist dat ik ertegen zou zijn.
Because he knew i would have been opposed to it.
Hij wist dat ik hem nooit zou laten gaan.
Because he knew i'd- i would never let him go.

He knew that i

Hij wist dat ik wist waar jimmy is.
He knew that i knew where jimmy is.
Hij heeft gewacht tot hij wist dat ik haar zou proberen op te sporen.
He waited until he knew that i would try to track her down.
Other sentence examples
Hij wist dat ik een grapje maakte.
He knows i was joking.
Hij wist dat ik hier was.
He knows i'm here.
Hij wist dat ik een informant was. hij wist alles.
He knew i was a C.I. he knew everything.
Hij wist dat ik zijn spoor zou volgen.
He knew i would follow his trail.
Omdat hij wist dat ik een manier zou vinden om te betalen.
Because he knew i would find a way to pay.
Maar hij wist dat ik 't niet echt meende.
But he knew i didn't really mean it.
Hij zou woedend zijn als hij wist dat ik hier was.
He would be furious if he knew i was here.
Hij wist dat ik problemen had.
He knew i was having difficulties.
Hij wist dat ik een remedie had.
He knew i had the cure.
Hij wist dat ik niet naar de politie kon gaan zonder mijn status te onthullen.
He knew i could not go to the police without revealing my status.
Hij wist dat ik wilde wegkomen... weg van dat leven.
He knew i wanted to get away... away from that life.
Hij wist dat ik bij brooke was.
He knew i was with brooke.
Hij wist dat ik sterk werd, in de mechanische kunst.
He knew i was growing strong in the mechanical arts.
Hij wist dat ik z'n lab had afgebrand.
He knew i burned down his lab.
Hij wist dat ik het wist, dus hij kon me niet laten gaan.
He knew i knew, so he couldn't let me go.
Hij wist dat ik in cranville was.
He knew i was at cranville.
Hij wist dat ik wegging.
He knew i was leaving.
Maar hij noemde me mrs preston en hij wist dat ik amerikaanse was.
But he called me mrs preston and he knew i was an american.
Maar hij wist dat ik haar vermoord had.
But he KNEW i would killed her.
Maar hij wist dat ik 't niet wilde laat me gaan.
But he knew ♪ ♪ I didn't dare blast his hide.
Alsof hij wist dat ik zou komen.
It's like he knew i was coming.
Hij wist dat ik dat boek zocht.
He knew that i was looking for it, so.
Hij wist dat ik laf ben en dat ik zou instorten.
Because he knew i was a coward and that i would fall apart without it.
Hij kwam naar mij, omdat hij wist dat ik met jou zou overleggen.
He came to me, knowing that i would consult with you.

Results: 399, Time: 0.0285

Word by word translation


hij
- he it ==he ===he
wist
- knew realize idea aware sure
dat
- that it well that's that
ik
- i me my I-I l

"Hij wist dat ik" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More