IK HEB BESLOTEN IN ENGLISH

Translation of Ik heb besloten in English

Results: 1169, Time: 0.175

Examples of using Ik heb besloten in a sentence and their translations

Victoria, ik heb besloten de anti-slavernij conventie bij te wonen.
Victoria, i have decided to attend the anti-slavery convention.
Toch wel, maar ik heb besloten dat te negeren.
I did. i chose to ignore it.
Ik heb besloten naar italië te gaan.
I have decided to go to italy.
Ik heb besloten om opnieuw te beginnen.
I have decided to turn over a new leaf.
Ik heb besloten tegen het hele pakket te stemmen zoals dat is gepresenteerd.
I have chosen to vote against the whole package as put forward.
Ik heb besloten hem te vergeven.
I have decided to forgive him.
Ik heb besloten uw aanbod te accepteren en mijn steun te verlenen aan thackery's verjongingsolie.
I have agreed to accept your offer to endorse Thackery's rejuvenating liniment.
Ik heb besloten aan m'n conditie te werken.
I decided to get in better shape quick.
Ik heb besloten u en uw familie in de adelstand te verheffen.
I have decided to ennoble you and your family.
Ik heb besloten om te trouwen met george warleggan.
I have agreed to marry george warleggan.
Maar ik heb besloten dat ik jou mag.
But i have decided i like you.
Ik heb besloten dat mijn diensten 2000 dollar vereisen.
I have determined that my services will require... the payment of $2,000.
Ik heb besloten mij te richten op baseball.
I decided to get into baseball.
Ik heb besloten om te blijven groeien.
I'm deciding to keep rising, yeah.
En ik heb besloten dat je nog niet klaar bent.
And i have determined that you're not ready.
Carter, ik heb besloten.
Carter, i have decided.
En ik heb besloten dat mijn leven waard is om leven.
And i have decided that my Iife's worth living.
Ik heb besloten dat we georganiseerder moeten worden.
I have decided that we need to get organized.
Ik heb besloten dat aline kominsky m'n lievelingstekenaar is.
I have decided, aline kominsky is my favorite cartoonist.
Ik heb besloten dat ik een goochelaar wil worden.
I have decided i want to be a magician.
Ik heb besloten dat ik daarmee kan leven.
I have decided i can live with that.
Ik heb besloten te sterven.
I have decided to die.
Ik heb besloten dat ik het verzekeringsgeld niet meer wil.
I have decided i don't want the insurance money anymore.
Dit is wat ik heb besloten.
This is what i have decided.
Want ik ben gewaarschuwd en ik heb besloten.
For i have been warned ♪ And i have decided.
Dan gaan we lunchen en laat ik je weten wat ik heb besloten.
We will have lunch and i will let you know what i have decided.
Ik heb besloten alleen te gaan leven.
I have DECIDED TO LIVE ALONE.
En ik heb besloten.
AND i have DECIDED.
Ik heb besloten wat ik ga doen.
Now I'm decided ♪ what I'm going to do.
Ik heb besloten daarmee nog even te wachten.
I choose not to at this time.

Results: 1169, Time: 0.175

Word by word translation


ik
- i me my I-I
heb
- have got did
besloten
- decided decision agreed made concluded

S Synonyms of "ik heb besloten"


ik heb beslist

"Ik heb besloten" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More