IK HEB NOG STEEDS IN ENGLISH

Translation of Ik heb nog steeds in English

Results: 845, Time: 0.0604

Examples of using Ik heb nog steeds in a sentence and their translations

En ik heb nog steeds veel vrienden op de juiste plekken.
And I still got a lot of friends in the right places.
Dus ik heb nog steeds de leiding?
So I'm still in command?
Maar ik heb nog steeds plannen om je putten op te blazen.
But I still got plans to blow up your wells.
Ik heb nog steeds de oude I-5s, maar de rest is weg.
I still got the old I-5s, but everything else is gone.
Ik heb nog steeds spijt.
I'm still sorry.
Ik heb nog steeds geen DNA-profiel.
I still need a DNA profile on our victim.
Ik heb nog steeds nachtmerries van zuster Mary Margaret en haar snor.
I still got nightmares about Sister Mary Margaret and her mustache.
Ik heb nog steeds een foto van Beth in mijn portefeuille.
I still keep a picture of Beth in my wallet.
En ik heb nog steeds.
And I still need the.
Ik heb nog steeds dienst.
I'm still on duty.
Ik heb nog steeds trek.
I'm still hungry.
Ik heb nog steeds geen vertrouwen in die man.
I still don't trust the guy.
Dus ik heb nog steeds m'n schoenen en jij bent drie bananen kwijt.
So I still got my shoes and you... You're up three bananas.
Ik heb nog steeds wat invloed, Mr Klein.
I'm still a man of some influence, Mr Klein.
Ik heb nog steeds vijf jaar van Hector's aanhoudingsbevelen op het bureau.
I still got five years of Hector's arrest warrants back at the station.
Ik heb nog steeds de leiding hier!
I am still in charge here!
Ik heb nog steeds geen idee hoe die gast eruit ziet.
I still don't even really know what the guy looks like.
Ik heb nog steeds gelijk.
I'm still right though.
En ik heb nog steeds die lijst van tien jaar geleden.
And I still had the dare list from ten years ago.
Ik heb nog steeds tijd om te bewijzen dat ze met de verkeerde trouwt.
I still got time to prove she's marrying the wrong man.
Ik heb nog steeds het bevel, en ik spreek namens dit schip.
I am still in command and I will speak for this ship.
Ik heb nog steeds die droom met het dak en een vrouw die me aanmoedigt.
I still get those dreams. There are stairs and a roof.
Ik heb nog steeds de macht.
I am still in power.
Ik ben niet volledig waardeloos, ik heb nog steeds m'n wapen hier.
I'm not totally worthless. I still got my gun here.
En ik heb nog steeds mijn principes.
And I still had my principles.
Nou, ik heb nog steeds de leiding van dit project.
Well, I'm still in command of this project.
Ik heb nog steeds geen honger.
I am still not hungry.
Ik heb nog steeds nachtmerries.
I still get nightmares.
Ik heb nog steeds contact met veel van mijn oud-studenten.
I'm still in touch with many of my former students.
Ik heb nog steeds 72 uur, 38 minuten en 42 seconden te gaan.
I still got 72 hours, 38 minutes and 42 seconds.

Results: 845, Time: 0.0604