IS EEN UITDAGING IN ENGLISH

Translation of Is Een Uitdaging in English

S Synonyms

Results: 216, Time: 0.0449

Examples of using Is Een Uitdaging in a sentence and their translations

Het is een uitdaging voor de ontwikkeling van onze stad.
It is a challenge for the development of our city.
Het bijeenbrengen van kritische massa voor de projecten is een uitdaging voor het beheersysteem.
However, achieving project critical mass will be a challenge for the management system.
Dat is een uitdaging voor ons", bevestigde hij.
It is a challenge for us", he affirmed.
Dat is een uitdaging voor het europees migratiebeleid.
It is a challenge for european migration policy.

Dat is een uitdaging voor de 21e-eeuwse wetenschap.
That's a challenge for 21st-century science.
De uitbreiding is een uitdaging die de gemeenschap niet kan afwijzen.
Enlargement is a challenge which the community cannot refuse.
Het is een uitdaging en een moeilijk proces maar een ongelooflijk bevredigende.
It is a challenging and often difficult process but an incredibly fulfilling one.
Het is een uitdaging.
Thanks. It's a challenge.
Het is een uitdaging, maar het is erg leuk.
It's a challenge, but it's great fun.
Exporteren is een uitdaging die elke zakenvrouw ernstig dient te overwegen.
Exporting is a challenge which every woman entrepreneur should seriously consider.
Globalisering is een uitdaging, niet alleen in termen van handel en prijzen.
Globalisation is a challenge not only in terms of trade and prices.
Dat is een uitdaging.
You know, that's a challenge.
Het is een uitdaging, meneer.
It is a challenge, sir.
Het is een uitdaging.
I know, it's a challenge.
Schoenen kopen is een uitdaging.
Buying shoes is a challenge.
Het is een uitdaging, avontuur.
It's a challenge and an adventure.
Het is een uitdaging van hem aan mij.
It's a challenge from him to me.
Dit is een uitdaging tegen mij... de heerser uit matsuyama!
This is a challenge against me, the ruler of Matsuyama!
Het is een uitdaging. ik ben altijd dol geweest op uitdagingen.
Well... it's a challenge, and i have always liked challenges.
Dit is een uitdaging voor ons allemaal.
This is a challenge for us all.
Nou, het is een uitdaging voor een rusteloze geest.
Well, it's a challenge for a restless spirit.
Nee, maar het is een uitdaging.
No. but it is a challenge.
Onopgemerkt jagen in open grasland is een uitdaging.
Hunting by stealth in open grassland is a challenge.
Het is een uitdaging voor onze vindingrijkheid.
It's a challenge to our ingenuity.
Oh, dat is een uitdaging!
Oh. That's a challenge.
Landen op de maan is een uitdaging.
Landing on the moon is a challenge.
Nu dit... is een uitdaging.
Now this is a challenge.
Dat is een uitdaging, waar ik over na zal denken!
That's a challenge i might think about someday.
Het is een uitdaging.
Well... it's a challenge.

Results: 216, Time: 0.0449

Word by word translation


is
- is
een
- one any of some
uitdaging
- challenge defiance challenges challenging challenged

S Synonyms of "is een uitdaging"


ligt een uitdaging
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More