IS HET BETER IN ENGLISH

Translation of Is het beter in English

Results: 2178, Time: 0.0344

Examples of using Is het beter in a sentence and their translations

Misschien is het beter dat ik terugkom wanneer u zich beter voelt.
Maybe it's best I come when you're feeling better.
Misschien is het beter dat we jou je zaken laten doen zonder je af te leiden.
Maybe it's best we let you conduct your business without distractions.
Zo is het beter.
Nu is het beter.
Now it was better.
Misschien is het beter als je bij mij komt wonen?
Wouldn't it be better if you lived with me?
Hoe is het beter?
How's it better?
Misschien is het beter als ik even wacht?
Would it be better if I just waited...?
Soms is het beter om van niets te weten.
Sometimes it's good not to know, I guess.
Misschien is het beter zo, misschien is het slechter.
Maybe it's good, maybe it's bad.
Voor wie is het beter, McGee?
Who's it better for, McGee?
Ik weet het niet maar misschien is het beter dat het voorbij is.
I don't know, maybe it's good that it's over.
Als mijn andere oor wordt afgesneden, is het beter dat jij het doet.
My other ear gets cut off, it better be by you.
Nee, je ziet, is het beter hier.
No, you see,it's better up here.
Als je onderzocht moet worden, is het beter door een vriend.
If you're going to be investigated, better it be by a friend.
Misschien is het beter.
Maybe it's better if I.
Misschien is het beter dat je naar het vasteland verhuisd.
Maybe moving to the mainland might be the best thing for you.
Zo is het beter.
It's better now.
Misschien is het beter voor je.
Maybe it will be better for you.
Luister... Misschien is het beter als ik... een andere keer terugkom.
Look… maybe it would be best if I.
Misschien is het beter zo.
Maybe that's for the best.
Misschien is het beter zo, Bennie.
May be for the best, Bennie.
Het is het beter om geen grappen te maken, die ze niet begrijpt.
It's best not to joke with her. She doesn't understand.
Misschien is het beter zo.
Oké, met zijn tweeën is het beter dan alleen, hè?
Okay, well two heads are better than one, right?
En soms is het beter als je het niet weet.
And sometimes, you're better off not knowing.
Misschien is het beter, als we dat niet doen.
Perhaps it would be best if we didn't.
Is het beter als ik naar jou kom?
Would it be better if I came to you?
Zo is het beter.
Okay, that's better.
Misschien is het beter zo.
Maybe it's for the best.
Misschien is het beter als je ons even wat privacy geeft.
Perhaps it would be best if you gave us a moment of privacy.

Results: 2178, Time: 0.0344