JE BENT NIET ALLEEN IN ENGLISH

Translation of Je bent niet alleen in English

Results: 528, Time: 0.1208

Examples of using Je bent niet alleen in a sentence and their translations

De gedachte aan de baby is ontmoedigend, maar je bent niet alleen.
The thought of baby's daunting, but you're not alone.
Callie, je bent niet alleen een inspiratie, je bent een aspiratie.
Callie. Callie, you're not just an inspiration, you're an aspiration.
Ik weet dat je bang bent, maar je bent niet alleen.
I know you're scared, but you're not alone.
Je bent niet alleen en je zegt:"Ik doe niets.
You are not alone, and you say,"I am not doing anything.
Je bent niet alleen een beroemde seriemoordenaar. Jij bent de Reaper.
You're not just a famous serial killer, you're the Reaper.
Addison, je gaat niet dood... en je bent niet alleen.
Addison, you're not dying... and you're not alone.
Jij denkt dat je vervloekt bent. Maar je bent niet alleen.
You believe that you are cursed, but you are not alone.
Tess, je bent niet alleen een agent, oké?
Tess, you're not just a cop, okay?
Maar maak je geen zorgen, John, je bent niet alleen.
But don't worry, John, you're not alone.
Jongedame, je bent niet alleen geschorst, je zou ook gearresteerd moeten worden!
Young lady, you are not only expelled, you should be arrested!
Je moet je niet verontschuldigen, en je bent niet alleen.
You don't need to apologize, and you are not alone.
Je bent niet alleen een blogger, je bent één van hen.
You're not just a blogger, you're one of them.
Wasurenaide vergeet niet... hitori ja nai je bent niet alleen.
Wasurenaide Don't forget... hitori ja nai you're not alone.
Oké, je bent niet alleen superschattig.
Okay, not only are you supercute.
Je bent niet alleen een oplichter, je hebt ook je nicht Loretta.
You are not only a con man, you get your cousin Loretta.
Als je niet kan beslissen wat cursus te studeren je bent niet alleen.
If you can't decide what course to study you are not alone.
Je bent niet alleen m'n eigenaar, je bent m'n verzorger.
You're not just my owner, you're my primary caregiver.
Je bent niet alleen een onderhandeling.
You are not just a negotiation.
Je bent niet alleen een slechte vuurmaker en schuilplaatsbouwer... je bent ook een.
Not only are you a shitty fire-starter and lean-to builder, you're also.
Je bent niet alleen een informant, maar ook een verrader.
You are not only an informer but a traitor as well.
Je bent niet alleen een dwaas, ook een verrader.
You are not only a fool, you are a traitor.
Wat je ook denkt, je bent niet alleen je vaders zoon.
Cause no matter what you think, you are not just your father's son.
Als je ervaren een 0xc00d36c4 fout, je bent niet alleen.
If you have experienced a0xc00d36c4 error, you are not alone.
Je bent niet alleen scherpzinnig, maar je leeft ook gevaarlijk.
Not only are you sharp-witted, but you live dangerously.
Je bent niet alleen.
You ain't alone.
Maar je bent niet alleen boos op mij, hè?
But you're not just mad at me, are you?
Dus je bent niet alleen een mysterie, je bent een filosoof.
Hmm... So you're not just a mystery, you're a philosopher.
Je bent niet alleen, jongen.
You ain't alone, son.
Je bent niet alleen kostbaar voor YAH maar je bent ook kostbaar voor mij.
You are not only precious to YAH, you are precious to me too.
Je bent niet alleen een narcist, maar je toont ook geen berouw.
You are not just a narcissist, but an unrepentant one.

Results: 528, Time: 0.1208