MET JE GAAT IN ENGLISH

Translation of Met Je Gaat in English

S Synonyms

Results: 359, Time: 0.0969

you're (114) you're doing (58) you were (49) you were doing (31) you are (28) you are doing (6)

Examples of using Met Je Gaat in a sentence and their translations

Laat ze tenminste weten waar je bent en dat het goed met je gaat.
At least let them know where you are and that you're alright.
Ze willen allen met je praten en zeker zijn dat het goed met je gaat.
They just want to talk to you and make sure you're okay.
Ik heb aan je zitten denken, me afvragend hoe het met je gaat.
I have been thinking about you. wondering how you're doing.
Ik wilde weten hoe het met je gaat.
I wanted to know how you're doing.

Ik kwam kijken hoe het met je gaat na de operatie.
I came by to see how you were doing after the operation.
Ik wilde even zeker weten of het goed met je gaat.
I just wanted to make sure you're okay.
Ik wilde je zien, kijken hoe het met je gaat.
I just wanted to see you, see how you're doing.
Gewoon om te praten, te zien, hoe het met je gaat.
Just to talk, see how you were doing.
We wilden kijken hoe het met je gaat.
We wanted to see how you were.
Ik moet gewoon jouw stem horen en weten dat het goed met je gaat.
I just need to hear your voice and know you're okay.
Ik wil alleen maar weten hoe het met je gaat.
I just wanted to see how you were doing.
Alsjeblieft, alsjeblieft, god. vertel me dat het goed met je gaat.
Please, please, god, tell me you're okay.
Ik wil graag weten hoe het met je gaat.
I would love to know how you're doing.
Ik had de indruk dat ze blij was dat het goed met je gaat.
It seemed that she was happy to know that you were okay.
Ik zou vragen hoe het met je gaat, maar ik geef er niet om.
I would ask how you are, but i don't really care.
Ik kwam langs om te kijken hoe het met je gaat.
Hey, i just stopped by to see how you are doing.
We hebben je gemist en wilden zien hoe het met je gaat.
We missed you and wanted to see how you are.
Ik wilde gewoon zien hoe het met je gaat.
I just wanted to see how you were doing.
Ik bel alleen maar om te kijken hoe het met je gaat.
I'm just calling to see how you're doing.
Ik zal ze vertellen dat het goed met je gaat.
I will go tell them you're okay.
We wilde er gewoon zeker van zijn dat het goed met je gaat.
We just wanted to make sure you were okay.
Ik wilde even weten hoe het met je gaat.
I just wanted to check how you are. good-bye.
Ik wilde zien hoe 't met je gaat.
I wanted to see how you were doing.
Kun je mij vertellen hoe het met je gaat?
Can you tell me how you're doing?
Ik wilde gewoon zeker weten dat het goed met je gaat.
But i just wanted to make sure that you were cool.
Nee, ik kwam hier om te kijken hoe het met je gaat.
No, i came here to see how you're doing.
Damon, ik denk niet dat het goed met je gaat.
Damon, i don't think you're well.
En nu kijk ik hoe het met je gaat.
Now I'm checking to see how you're doing.
We willen alleen maar even zien hoe het met je gaat.
We just want to see how you are. Oh!
Ik wou zeker weten dat het goed met je gaat.
I just... i just wanted to make sure you were okay.

Results: 359, Time: 0.0969

See also


je gaat met deze
you're gonna go with this you're taking this you're gonna go with these you go with these
ze gaat met je
she will take you she's with your she's going with you she's dating your taking her with you
hij gaat met je
he goes with you he's going with you he's gonna go with you he will go with you he's going as your
jij gaat met je
you go with your you're dating your
gaat altijd met je
is always with you always go with your
gaat het goed met je
how you doing in are you doing well is everything okay with you you okay up are you doing ok
je gaat uit met mijn
you're going out with my
je met iemand gaat praten
you to talk to somebody you go talk to somebody you talk to someone
gaat alles goed met je
are you doing okay is everything okay with your everything fine with your
gaat het wel met je
are you okay in it goes , however , with your how are you getting along
gaat het met je broer
's going on with your brother 's it going with your brother about your brother

Word by word translation


gaat
- is goes will gonna get
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More