MOETEN DOEN IS IN ENGLISH

Translation of Moeten Doen Is in English

S Synonyms

Results: 395, Time: 0.0718

have to do is (183) need to do is (126) got to do is (16) should be doing is (4)

Examples of using Moeten Doen Is in a sentence and their translations

Dus, alles wat we nu moeten doen is hocus posus pilates cryptex.
So now all we have to do is cryptex away.
Het laatste wat we moeten doen is aandacht trekken.
The last thing we need to do is attract attention.
Wat we moeten doen is de bevolkingsgroei remmen.
What we have to do is curb population.
Wat we moeten doen is bouwen op het profiel.
What we need to do is build on the profile.

Alles wat ze moeten doen is me ms. wynonna earp brengen.
All they have to do is bring me ms. wynonna earp.
Wat we moeten doen is houden van elkaar!
What we got to do is try to love one another.
Wat we moeten doen is alles direct afblazen.
What we should be doing is backing the hell off.
Wat we moeten doen is, de meest ontwikkelde organismen isoleren.
What we need to do is... isolate the most highly developed organisms.
Dus al wat we moeten doen is onze keeper met de naam gary vinden.
So all we got to do is find our goalie named gary.
Dan alles wat we moeten doen is haar vragen voor een naam.
Then all we have to do is ask her for a name.
Alles wat we moeten doen is delven en teruggaan.
All we got to do is mine it and get it back there.
Wat ze moeten doen is dat paaps ongedierte hangen.
What they should be doing is stringing up those papist vermin.
Ik denk dat wat we moeten doen is gewoon praten en plezier hebben.
I think what we need to do is just talk and have fun.
Zo, alles wat jullie moeten doen is simpel onderaan tekenen!
So, all you have to do is simply sign at the bottom!
Wat wij moeten doen is dat we ons moeten focussen op wat we hebben.
What we need to do is we need to focus on what we have.
Alles wat we moeten doen is de juiste plek raken.
All we have to do is hit the right spot.
Wat we moeten doen is elke navy- basis ter wereld verhogen.
And what we should be doing is raising every single U.S. naval base around the world.
En alles wat we moeten doen is avery markham voor blijven!
And all we got to do is get ahead of avery Markham!
Alles wat ze moeten doen is de verlichting veranderen.
All they need to do is change the lighting.
Het enige wat we moeten doen is de kont van die duivelin kussen.
All we got to do is suckle up to the devils teat.
Het enige wat we moeten doen is die obligaties terughalen.
All we have to do is to get those bonds back.
Het enige wat we moeten doen is de politie weg te lokken.
All we got to do is get the cops to move.
Wat we moeten doen is.
What we need to do is.
Alles wat we nu moeten doen is zorgen dat hij de nummers zegt.
Now all we have to do is get him to say the numbers.
Alles wat we moeten doen is.
Come on. all we got to do is.
Wat we moeten doen is herinneren wie we zijn.
What we need to do is remember who we are.
Het enige dat wij moeten doen is onze file uploaden en.
All we have to do is upload our file and.
Alles wat zij moeten doen is ze oppakken.
All they have to do is pick them up.
Dus wat we moeten doen is... vaststellen dat er geen inbraak was.
So what we need to do is... establish there was no burglary.
En alles wat jullie moeten doen is slapen met mijn klanten.
And all you need to do is sleep with my clients.

Results: 395, Time: 0.0718

See also


jullie moeten doen is
you have to do is
zou moeten doen is
should be doing is
moeten doen is gewoon
need to do is just
moeten doen is er
have to do is
moeten doen is zorgen
have to do is take care need to do is get have to do is get gotta do , make sure
moeten doen is dit
gotta do is go like that have to do is this
is wat we moeten doen
's what we have to do
wat wij moeten doen is
what we need to do is
we nog moeten doen is
we have to do is
we zouden moeten doen is
we would have to do is we should be doing , we should we need to be doing is
we echt moeten doen is
we really need to do is
moeten doen is dat we
need to do is , we
we moeten doen is uitvinden
we have to do is find out we need to do is figure out
ik zou moeten doen is
i should be doing is i would have to do is
we moeten doen is er
we have to do is we have gotta do is
moeten doen is uitzoeken waar
need to do is determine where have to do is figure out where
moeten doen is iemand vinden
supposed to do is find someone have to do is find somebody

Word by word translation


moeten
- should must need have to gotta
doen
- do make are put act
is
- is

S Synonyms of "moeten doen is"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More