VAN MIJN VRIEND IN ENGLISH

Translation of Van Mijn Vriend in English

S Synonyms

Results: 296, Time: 0.054

Examples of using Van Mijn Vriend in a sentence and their translations

Ik neem afscheid van mijn vriend en ik ben weg.
I'm just gonna say bye to my friend, then I'm gone.
Ik kreeg ze van mijn vriend imbert.
My friend imbert gave them to me.
Van mijn vriend.
Het is van mijn vriend.
It's my buddy's.

Ik hou van mijn vriend beter dan een jongen.
I like my friend better than a boy.
Kan ik het lichaam van mijn vriend zien?
Can i see my boyfriend's body?
En ik wil de zoon van mijn vriend niet verliezen!
And i Don't want to lose my friends son!
Weet je nog van mijn vriend die de gitaar stuk maakte?
Do you remember my friend who broke the guitar'?
De oma van mijn vriend, zeurt de hele tijd.
My boyfriend's grandma nags all the time.
Dat is de stoel van mijn vriend.
That's my buddy's chair.
Je hebt mijn gezworen vijand uitgenodigd op het feest van mijn vriend?
You invited my sworn enemy to my boyfriend's party?
Ja, van mijn vriend eddie.
Yeah. my friend Eddie's teaching me.
Ik leende de auto van mijn vriend.
I borrowed my buddy's car.
Ik denk dat ik kan achterhalen binnenbeenlengte van mijn vriend.
I think i can figure out my boyfriend's inseam.
En hier die van mijn vriend daniel.
And here's my friend Daniel's screen shot.
Ik ga eigenlijk naar het bal van mijn vriend.
Thank you. I'm going to my boyfriend's prom actually.
Hij was van mijn vriend, tim.
It was my friend Tim's.
Ja, ten koste van het leven van mijn vriend.
Yeah, at the cost of my friend's life.
We hebben elkaar ontmoet bij south by southwest bij de show van mijn vriend.
We met at south by southwest at my boyfriend's show.
Das zul je zult eindigen in de gaskamer voor het vermoorden van mijn vriend.
You will wind up in the gas chamber for killing my friend.
Dat is de naam van mijn vriend.
That's my boyfriend's name.
Ja, hij is van mijn vriend.
Yes, that's my boyfriend's.
Nee, hij is van mijn vriend charlie.
He's not. He's my friend Charlie's.
Ik had seks met de vader van mijn vriend.
I slept with my boyfriend's father.
Ik heb net de gootsteen van mijn vriend gerepareerd.
I have just the sink my friend repaired.
Ja, het is groot. maar het is van mijn vriend.
It is huge, but it's my boyfriend's place.
Dit heeft niets met het beschermen van mijn vriend te maken.
Got it? excuse me. this is not about protecting my friend.
Wat, dat ik het leven van mijn vriend redde?
What, that i saved my boyfriend's life?
Hij is de vader van mijn vriend.
He's my boyfriend's father.
De ouders van mijn vriend?
My boyfriend's parents?

Results: 296, Time: 0.054

Word by word translation


S Synonyms of "van mijn vriend"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More