VOOR DE KOMENDE JAREN IN ENGLISH

Translation of Voor De Komende Jaren in English

S Synonyms

Results: 432, Time: 0.0756

Examples of using Voor De Komende Jaren in a sentence and their translations

Hierin wordt regelgeving voor de komende jaren aangekondigd.
This announced legislation for the coming years.
Internationale actie is een prioriteit voor de komende jaren.
International action is a priority for the coming years.
Strategie van de EIB voor de komende jaren en het nieuwe informatiebeleid.
Strategy of the EIB for the years ahead and new information policy.
Ik ben boven voor de komende jaren, als iemand me nodig heeft.
I will be upstairs for the next few years if anybody needs me.

Dit onderwerp blijft een belangrijk punt voor de komende jaren.
This issue remains a key for the coming years.
Fiscaal beleid in de europese unie: prioriteiten voor de komende jaren.
Tax policy in the european union- priorities for the years ahead.
Fiscaal beleid van de EU: specifieke doelstellingen voor de komende jaren.
EU tax policy- specific objectives for the years ahead.
Dat is iets voor de komende jaren.
These are things for the forthcoming years, however.
Dollar voor de komende jaren.
Bucks for the next few years.
Galileo biedt een echt ontwikkelingsperspectief voor de komende jaren.
Galileo offers genuine development prospects for the coming years.
Ik wil u enige gedachten meegeven over de prioriteiten voor de komende jaren.
I would like to give you some thoughts on the priorities for the years ahead.
In juli moeten alle lidstaten hun plannen voor de komende jaren presenteren.
In june all the member states have to present their plans for the coming years.
Dit document bevat een indicatief werkprogramma van de commissie voor de komende jaren.
This document lays down an indicative commission work programme for the next few years.
In het witboek worden strategische richtsnoeren voor de komende jaren voorgesteld.
It proposes strategic orientations for the years ahead.
In het document wordt ook een evaluatieprogramma voor de komende jaren vastgesteld.
The document also defines a programme of evaluations for the coming years.
Mijn vraag gaat over de inhoud van de plannen voor de komende jaren.
My question concerns what the plans look like for the years ahead.
Vooruitblik: een werkplan voor de komende jaren.
Outlook: a plan of work for the coming years.
Dat is de werkelijke uitdaging voor de komende jaren.
This is truly the challenge for the years ahead.
Voortbouwend op deze verwezenlijkingen is blauwe groei de doelstelling voor de komende jaren.
Building on those achievements, blue growth is the objective for the coming years.
Het bevat een omvangrijke agenda voor de komende jaren.
It sets out an important and substantial agenda for the coming years.
Voorstellen voor de komende jaren.
Proposals for the next period.
Conclusie en prioriteiten voor de komende jaren.
Conclusion and priorities for coming years.
Onze uitdaging voor de komende jaren is om deze hinderpalen weg te nemen.
Our challenge for the coming years will be to remove them.
Voor de komende jaren.
Voor de komende jaren wordt geen grote verbetering verwacht.
No significant improvement is expected over the coming years.
Ze gaan worden ze te lezen voor de komende jaren.
They're gonna be reading them for years to come.
Elke uitbreiding van het programma voor de komende jaren.
Any extension of programming to cover the years ahead.
Ja, ik kan zijn onderzoek voor de komende jaren verpesten.
Yeah, i can screw up his research for years to come.
Dat zijn de vier thema's die ik voor de komende jaren van belang acht.
These are four subjects that i think are important for the forthcoming few years.
Om artikel 203 te kunnen toepassen, hebben wij echter geld voor de komende jaren nodig.
But to have article 203 we need the finances for future years.

Results: 432, Time: 0.0756

Word by word translation


de
jaren
- years ages decades year age

S Synonyms of "voor de komende jaren"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More