WE NIET WILLEN IN ENGLISH

Translation of We niet willen in English

Results: 307, Time: 0.1311

Examples of using We niet willen in a sentence and their translations

Omdat we niet willen verliezen.
Cause we don't like to lose.
Er zijn dingen die we niet willen weten. Belangrijke dingen.
I say there are some things we don't wanna know- important things.
Maar soms doen we dingen die we niet willen.
But sometimes we have to do things we don't like.
We gedragen ons beide alsof we niet willen dat ons leven wordt verstoord.
We're both acting like we don't wanna be disturbed by life.
Er zijn dingen waarvan we niet willen dat de mensen ze weten.
There are things we wouldn't want people to know about.
Zelfs dingen die we niet willen.
Including the ones we don't like.
Ouders proberen ons altijd te veranderen in iets dat we niet willen zijn!
Parents always try to turn us into something we don't wanna be!
Er is niets over dit app die we niet willen.
There is nothing about this app that we don't like.
Alsof we niet willen, de locomotief genaamd Time onvermijdelijk raast vooruit.
As if we did not want, the locomotive named Time inevitably hurtles forward.
Moeten taksen betalen die we niet willen.
We have to pay taxes we don't wanna pay.
Ik zei toch dat we niet willen verstrikt raken in kleine geschillen.
I told you we didn't want to get tangled up in small-ball litigation.
Wie zegt dat we niet willen dat hij terugkomt?
Who said we didn't want him to come back?
En ik begon te denken dat misschien dat we niet willen hem terug.
And I was starting to think maybe we didn't want him back.
Naast dat, we niet willen apps die vaak crasht of bevriezen.
In addition to that, we didn't like apps that often crash or freeze.
Er zijn kosten voor dat jacht die we niet willen betalen.
We're dealing with a fee that we do not wanna pay for this yacht.
Niet dat we niet willen betalen, wij zijn de slachtoffers!
Not that I don't wanna pay. We're the victims!
Dat moeten we niet willen.
That should not be done.
Als we niet willen blokken en tackelen, niet willen winnen.
If we're not committed to blocking and tackling, not committed to winning.
Moeten we niet willen hier?
Shouldn't we aim here?
Wat we worden en wat we niet willen worden als mens.
How we become and how we not want to become as human beings.
Een betreurenswaardig oorlogsincident die we niet willen herhalen.
A regrettable circumstance of war and one we wish not to repeat.
Deze strijd der titanen is iets wat we niet willen missen.
This Clash of the Titans right here is something we will not want to miss.
We hebben gave apparaten om naar te kijken als we niet willen praten.
We have these fancy gadgets to look at when we wanna leave a conversation.
Soms moeten we dingen doen die we niet willen doen.
Sometimes we got to do things we don't want to,
We hoeven niets te doen wat we niet willen.
We don't have to do anything we don't want to.
Ja, maar waarom zouden we als we niet willen?
Yes, but why should we if we don't want to?
Hen vermoorden zorgt voor aandacht die we niet willen.
Killing them will bring attention we don't need.
We delen een droom die we niet willen opgeven.
A dream we're not willing to give up on.
We hoeven die dagboeken niet bij te houden als we niet willen.
We don't have to keep the journals if we don't want to.
Wij beiden lijken dingen te doen die we niet willen.
Both of us seem to be wanting things that don't want us.

Results: 307, Time: 0.1311