WE WETEN NIET WAT IN ENGLISH

Translation of We weten niet wat in English

Results: 775, Time: 0.1887

Examples of using We weten niet wat in a sentence and their translations

We weten niet wat een lange cryogene slaap voor mentale schade aanricht.
We have no idea what mental damage can be done by long term cryogenic suspension.
Miss Morgan, we weten niet wat het is.
Miss Morgan, we're not sure what's wrong.
We weten niet wat ze van plan is.
We have no idea what she's up to.- Pfft.
Niet doen. We weten niet wat het is.
Mac don't, we have no idea what it is.
We weten niet wat we daarvan moeten denken.
We're not sure what to make of that.
We weten niet wat hij voor Dixon betekent.
No telling what he is to Dixon.
We weten niet wat hij van het HOG vindt.
It is not known what he thinks of the Violent Unknown Event.
We weten niet wat die kaarten met ons zullen doen.
We have no idea what these new cards will do to us.
We weten niet wat 't is.
We're not sure what we're facing.
We weten niet wat voor tuig daar buiten rondloopt!
We have no idea what hideous creatures might be out there!
We weten niet wat dat was.
We're not sure what's just happened.
Snotlout, we weten niet wat je zegt.
Snotlout, we have no idea what you're saying.
We weten niet wat dat was.
We're not sure what's happened.
We weten niet wat je daar zult aantreffen.
We have no idea what you would find over there.
We weten niet wat je bedoelt.
We're not sure what you're talking about.
We weten niet wat we doen.
We have no idea what we're doing.
We weten niet wat dat is.
We're not sure what it is.
We weten niet wat voor beveiligingen er nog zijn.
We have no idea what other protections there are in place.
We weten niet wat hem verbindt.
We're not sure what his connection is.
En we weten niet wat hij moet hebben om een deal te sluiten.
And we have no idea what he actually needs to get a deal done.
Dat u het weet, we weten niet wat u binnen aantreft.
Just so you know, we're not sure what you're gonna see in here.
We weten niet wat u bedoelt.
We have no idea what you mean.
We weten niet wat je aantreft als je aankomt.
We have no idea what you will encounter when you arrive.
We weten niet wat we op dit moment moeten geloven.
We are not sure what to believe at this point.
We weten niet wat we anders kunnen doen.
We didn't know what else to do.
We weten niet wat hij daar deed.
We dunno what he was doing there.
Maar we weten niet wat.
But we're not sure what it is.
We weten niet wat, of hoe we het moeten aanpakken.
Nobody knows what to do or how to do it.
We weten niet wat we moeten denken.
Is that it? We don't know what to think.
We weten niet wat voor dreiging er wacht in de moerassen.
We are unsure what threat there may be waiting in the marshes.

Results: 775, Time: 0.1887